Apati og depression kan være tegn på begyndende demens

 

 
 
 

Apati som biomarkør

En vigtig del af psykiatrisk forskning angår identifikation af gode biomarkører, som kan gøre det lettere og mere effektivt at diagnosticere alvorlige lidelser tidligt. Har man fundet en egnet biomarkør for en sygdom, så kan man altså diagnosticere sygdommen hurtigere, lettere, mere sikkert og mens mulighederne for forebyggelse og behandling stadig er relativt gode.Dette er selvfølgelig også vigtigt i forhold til Alzheimer’s sygdom og andre former for demens. Man har længe vidst at apati og depression ofte præget tilstanden hos mennesker, der senere opnår en demens diagnose. F.eks. var det klart at en forværring fra mild kognitiv hæmning til demens tit var præget af depression og apati. Spørgsmålet var om denne sammenhæng var tilstrækkelig sikker og stærk til at man i praksis kunne bruge det som en biomarkør for senere demens.

 

 

 
 

Apati og depression kan være tegn på begyndende demens

Apati og depression

Det kan ofte være vanskeligt at skelne mellem apati og depression. Depression er ofte præget af bekymringer og negative opfattelser af selvet, mens apati er stærkt knyttet til manglende motivation, anhedoni (manglende lyst) og ses som udtryk for lav dopamin omsætning. Apati er ikke nødvendigvis stærkt præget af negative følelser, sådan som depression typisk er.

De som man normalt betragter som i risiko for demens er de ældre personer, der udviser let kognitiv svækkelse (Mild Cognitive Impairment eller MCI).

Af 271 individer uden depression udviklede 59 (21.8 %) senere demens.
Af 87 individer med depression udviklede 30 (34.5 %) senere demens.
Risiko øges med 66% ved depression.

Af 298 individer uden apati udviklede 67 (22.5 %) senere demens.
Af 60 individer med apati udviklede 22 (36.7 %) senere demens.
Risiko øges med 99% ved apati.

Dette viser at både depression og apati er brugbare tidlige tegn og biomarkører for demens, men at apati formentlig er den vigtigste af dem.

 
 
 

Kilder: