Autisme, motion og eksekutive funktioner

 

Børn med autisme (ASD, autisme spektrum forstyrrelser) oplever betydelige udfordringer i forhold til eksekutive funktioner. Nye undersøgelser tyder pü, at motion kan forbedre de eksekutive funktioner hos disse børn. Det har man lÌnge antaget, men uden at det er blevet undersøgt til bunds. Nu har en undersøgelse bekrÌftet, at det for børn med autisme faktisk har en effekt pü deres eksekutive funktioner, at de dyrker motion.

Formület med denne undersøgelse var at undersøge den umiddelbare virkning af trÌning pü hjernens iltning (specifikt for prÌfrontal kortex) og hÌmmende kontrol blandt drenge med ASD.

Autisme, motion og eksekutive funktioner

Motion giver ilt til hjernen

De 12 deltagerne i undersøgelsen var 8-12 ür med en ASD diagnose. Deltagerne genneførte hver tre sessioner af hver 20 minutter pü separate dage: kredsløbsbaseret trÌning, gang pü løbebünd og en afslappet kontrol-session.

Før og efter hver øvelses-session gennemførte alle deltagerne en neuropsykologisk test, der müler hÌmmende kontrol. Samtidigt blev hjernens oxygenering vurderet ved hjÌlp af funktionel nÌr-infrarød spektroskopi (fNIRS). Hjertefrekvens, affekt, oplevet anstrengelse, motivation og selvkontrol blev mült under hele eksperimentet.

Man fandt at motions-øvelserne havde en mellem til stor effekt pü hjernen oxygenering og pü evnen til hÌmmende selvkontrol. Statistiske analyser viste at sükaldt cirkeltrÌning havde den største effekt. CirkeltrÌning er trÌning efter en plan med sÌt af øvelser, hvor man gerne har de forskellige maskiner og øvelser i nÌrheden af hinanden.

Disse fund tyder pü, at motion kan vÌre en effektiv intervention til at styrke de eksekutive funktioner for børn med autisme. Men mere forskning med større prøver er nødvendig for at disse fund kan betragtes som sikre resultater.

Kilder: