Dopamin mangel og stress coping

 
Personer der har et liv fuld at socialt og psykologisk stress, har i mange tilfÌlde en skadet evne til at producere den nødvendige dopamin.
 
 
Dopamin er det signalstof, som anvendes til at drive coping adfĂŚrd, hvis og nĂĽr organismes oplever stress og fare. Dopamin indgĂĽr i den naturlige reaktion pĂĽ positive muligheder. Og dopamin-aktivering har en subjektiv farvning af “optimisme og muligheder”. Normalt sker der en udskillelse af dopamin i prĂŚfrontal cortex, nĂĽr situation og sansedata giver anledning til handle mĂĽlrettet for at opnĂĽ noget.
 

Har man ikke en tilstrÌkkelig produktion af dopamin, vil man tilsvarende i mindre grad reagere pü muligheder i ens situation. Dette er slemt nok i sig selv, fordi kan reducere andelen af motiveret indsats for at fü et bedre liv. Men det er ekstra negativt, fordi det samtidigt reducerer ens motivation og reducerer mÌngden af motiveret aktivitet, som begge  er prÌget af positive følelser og optimisme.

Nu viser en undersøgelse at svÌr stress og psykologiske traumer over tid kan reducere hjernens produktion af dopamin. Undersøgelsen bestod i at to grupper blev udsat for stress og at deres produktion af dopamin efterfølgende blev mült ved brug af en PET scanner (positron emission tomography). Den ene gruppe bestod af 17 individer, som var udvalgt pü basis af et mere stressbelastet liv, hvilket blev bekrÌftet af en test for alle deltagere. Kontrolgruppen bestod af 17 personer, med en langt mindre belastet tilvÌrelse, büde som børn og som voksne.

 
Personer der har et liv fuld at socialt og psykologisk stress, har i mange tilfÌlde en skadet evne til at producere den nødvendige dopamin
 

Dopamin signalerer motivation og ‘handlekraft’

 
Dopaminproduktionen i striata (caudate, putamen og nucleus accumbens) er en del af det limbiske system og stür bla.a. for produktion af dopamin og for signaler, der øger motivation og optimisme: Striatum har forbindelser til mange dele af hjernen, herunder prefrontal cortex. Man kan forstü striatum som en el-forsyning, der sørger for energi til alle mulige forskellige formül, og gør det ved at levere dopamin.
 
Dopamin signalet øger motivation og handlekraft: NĂĽr dopamin aktiverer dopamin receptorer, sĂĽ forbindes ønsker, planer og reprĂŚsenterede, ‘potentielle’ handlinger med en oplevelse af optimisme, mulighed, handlekraft og motivation. Ved aktivering af dopamin receptorer opnĂĽr disse reprĂŚsenterede handlinger en langt større sandsynlighed for at overdøve andre signaler og kan dermed omsĂŚttes i praksis. Hvis denne aktivering med dopamin signaler er for lav, vil den samme type handling drukne i støj og distraktioner.
 

Langtidseffekter af stress

 

Det er derfor en vigtig virkning af psykosocial stress i barndom, ungdom og voksentilvÌrelse, at det kan reducere hjernens dopamin produktion. Manglende dopamin produktion medfører en mere negativ oplevelse af verden, mindre tendens til at gennemføre aktiv coping adfÌrd og en forlÌngelse af virkningerne af stress.

 

Kilder:

Michael AP Bloomfield, Robert A McCutcheon, Matthew Kempton, Tom P Freeman, Oliver Howes (2019):