Dopamin og den limbiske hjernes dopamin system spiller en central rolle for forl√łbet af en klinisk depression. Og depression forst√•s mere og mere som en forstyrrelse af hjernens dopamin systemer: Depression er kendetegnet ved en r√¶kke forskellige symptomer, som ringe koncentration, inaktivitet, tr√¶thed, anhedoni, nedsat energi og manglende interesse.

Et af de mest centrale symptomer er s√•ledes anhedoni, som refererer til manglende oplevelse af gl√¶de og andre positive f√łlelser. Ordet anhedoni (fra eng. anhedonia) er afledt af hedoni eller hedonis, der betyder ‘det som har at g√łre med nydelse eller beg√¶r’. Anhedoni er alts√• frav√¶ret af nydelse og beg√¶r.

Det er dette symtom, som forklarer hvorfor vi ogs√• bruger ordet depression om raske personer eller os selv, selv om vi ikke er syge, men blot er i d√•rligere hum√łr end ellers.¬†

Anhedoni betyder alts√• manglende lyst og interesse og udg√łr s√•ledes den emotionelle side af depression, og det som g√łr depression til en ekstremt lidelsesfuld sygdom. Ved sv√¶r anhedoni er man ude af stand til at se det positive i noget som helst: Samv√¶r med b√łrn, socialt samv√¶r, normale former for underholdning eller forn√łjelser efterlader den deprimerede person helt up√•virket og ude af stand til at v√¶rds√¶tte det positive, som samme person tidligere oplevede ved disse aktiviteter. Der er heller ikke nogen gl√¶de ved at g√łre ting, mestre opgaver eller udfoldelse af egne evner.¬†

Dette skal ses i en kontekst, hvor bekymringer, frygt, angst og undg√•else stadig har en normal eller √łget p√•virkning p√• den deprimerede. I denne kontekst bliver tilv√¶relsen selvf√łlgelig en negativ og dystopisk oplevelse, som er farvet af de negative f√łlelser, som vi forbinder med depression.¬†

Men hvorfor er det sådan? Hvordan sker dette skift mod en så negativ oplevelse af ens verden og ens selv? 

 

dopamin depression

 

Anhedoni

En lang r√¶kke af de kriterier anvendes som basis for at stille en depressions diagnose, er udtryk for anhedoni i en eller anden form: nedtrykthed, nedsat lyst eller interesse, nedsat selvtillid, nedsat emotionel reaktivitet, nedsat energi, nedsat selvtillid, nedsat selvf√łlelse, √łget tr√¶tbarhed, nedsat appetit og v√¶gttab. Alt dette handler om hvordan vi automatisk reagerer p√• sanseindtryk og h√¶ndelser i vores hverdag, og om hvordan depression hindrer, at vi har vores normale positive og aktiverende reaktioner p√• situtationer og h√¶ndelser. Mere specifikt handler anhedoni om at vores dopamin systemer i den limbiske hjerne er kraftigt sv√¶kkede og ikke kan reagere normalt p√• bel√łnninger, muligheder og positive situationer.¬†

Lykkepiller og SSRI midler

De g√¶ngse antidepressive er SSRI-midler bedre kendt under det uheldige √łgenavn “lykkepiller”.¬†De aktive stoffer i denne type medicin er “specific seretonin reuptake inhibitors”, der har deres virkning ved, at de hindrer at serotonin fjernes fra synapsepalten efter en nervecelle har afgivet impuls.¬†
Ved neuronets impuls frigives serotonin i synapsespalten, det stof der p√•virker den n√¶ste nervecelle. Men normalt afkortes virkningen af en nerveimpuls fordi synapsespalten “st√łvsuges” for transmitterstoffer som serotonin. Og omvendt: Hvis genoptaget af serotonin hindres, vil hver impuls have en forl√¶nget og √łget virkning. Det f√łrste “s” i SSRI angiver at det er en virkning som er specifik for serotonin.¬†

Grunden til at man har valgt at fremh√¶ve dette er formentlig at man gerne ville skabe distance til stoffer, der har samme effekt p√• oms√¶tningen af dopamin. For eksempel kokain, der teknisk set er en DRI-middel eller¬† en “dopamin specifik genopgagelses h√¶mmer”. Andre eksempler p√• DRI’s er modanifil (nakolepsi-middel), methylphenidat (ADHD-midlet “Ritalin”) der begge spiller en vigtig rolle i behandlingen af specifikke lidelser.¬†

Mange andre DRI-stoffer har v√¶ret solgt som illegale rusmidler netop p√• grund af deres effekt p√• hjernens motivation- og bel√łnnings funktioner. Tilsvarende har kampagner rettet mod illegal brug af stoffer spredt en r√¶kke overfladiske, overdrevne og delvist misvisende opfattelser af dopamins funktioner og skadevirkninger p√• hjernen. Den g√¶ngse forstilling om illegale midlers direkte p√•virkning af “hjernens lystcenter” er ekstremt misvisende og har en tendens til at vanskelig√łre formidlingen af en mere detaljeret og n√łjagtig beskrivelse af dopamin systemet. Og har formenligt v√¶ret medvirkende til at delvist misvisende opfattelser af SSRi midlers seretonin-specifikke virkning er blevet fremh√¶vet.¬†¬†

Dopamin systemet

Hjernens dopamin systemer er afg√łrende for oplevelsen af lyst, gl√¶de, interesse og bel√łnning. Dopamin systemerne er derfor n√łglen til at forst√• anhedoni og den emotionelle side af klinisk depression.¬† Det er derfor vigtigt at forst√• dopamin systemet normale funktion, hvis man vil have en mere precis forst√•else af depression. Du kan f.eks. l√¶se denne introduktion til Dopamin virkning og motivation.

Anhedoni og behandling af depression

Anhedoni er et symptom, der kendetegner en lang r√¶kke psykiatrisk og nerologiske lidelser. B√•de parkinsons sygdom og skizofreni. Anhedoni er ogs√• en afg√łrende udfordring hos misbrugere med abstinens-symptomer. Anhedoni og den underliggende underaktivitet i dompamin systermerne udg√łr en v√¶sentlig risiko-faktor for tilbagefald for misbrugere.¬†

Anhedoni er i sig selv vanskeligt at behandle: SSRi-midler har¬† ringe effekt p√• anhedoni og en ringe indvirkning p√• motivation og positive f√łlelser og oplevelser af forn√łjelse. Ved depression er anhedoni sammen med s√¶nket stemningsleje et afg√łrende symptom og anhedoni¬† har desuden vist sig at v√¶re en indikator for ringe response p√• antidepressiv medincinering. Det er ogs√• blevet vist at anhedoni har en vedligeholdende virkning p√• klinisk depression ved at g√łre den mere behandlings-resistent.¬†

Anhedoni ang√•r f√łlelser, men man skal ikke lade sig forlede til at tro, at det derfor er et harml√łst ledsagef√¶nomen: Anhedoni er et centralt, afg√łrende og vigtigt aspekt af klinisk depression. Det er derfor vigtigt at f√• en bedre forst√•else af anhedoni og af de underliggende hjernestrukturer, der er afg√łrende for motivation og positive f√łlelser.¬†

Emotionelle reaktioner og emotionel adfærd

N√łglen til at forst√• betydningen af anhedoni er det ikke blot drejer sig om evnen til at opleve positive f√łlelser, men desuden er √•rsag til de gennegribende forstyrrelser af deprimeredes indl√¶rings og bel√łnnings processer: Forventning, motivation, valg og beslutninger er alle processer, der er n√łdvendige for at ny adf√¶rd kan indl√¶res og for at indl√¶rt adf√¶rd kan udfolde sig i relevante situationer. N√•r anhedoni sv√¶kker alle disse funktioner har det en gennemgribende effekt p√• patientens opleveleser, adf√¶d og livsf√łrelse.

Anhedoni er sat i forbindelse med dysfunktion i hjernens bel√łnningssystemer og er mere specifikt forbundet med afvigelser i hjernens dopamin systemer. Dopamin spiller en afg√łrende rolle for den type forventning om bel√łnning, der driver m√•lrettet adf√¶rd. Bel√łnnings-forventning udg√łr en prim√¶r og central motivation af m√•lrettet adf√¶rd.

N√•r dette system er sv√¶kket af anhedoni, vil det medf√łre forstyrrelser af den reaktion vi normalt har p√• situationer og stimuli i omgivelserne: Anhedoni vil sv√¶kke den process, der oms√¶tter stimuli fra omgivelserne til fysiologisk arrousal og s√¶tter organismen en i passende hormonel tilstand, der fremmer tilpasset adf√¶rd. Anhedoni er alts√• ikke bare sv√¶kkede emotionelle reaktioner, men i lige s√• h√łj grad en sv√¶kket evne til at reagere med emotionelt motiveret adf√¶rd.

Kilder:

Pauline Belujon, PhD; Anthony A. Grace, PhD (2017): Dopamine System Dysregulation in Major Depressive Disorders