Ecstacy behandling for PTSD

Unders√łgelser viser at ecstacy er et effektiv middel i behandling af PTSD. Et internationalt studie har vist at MDMA, bedre kendt under den folkelige betegnelse “ecstacy”, kan vise sig at v√¶re en v√¶rdifuldt redskab i behandling af PTSD (post-traumatisk-stress-disorder).¬†

Unders√łgelsen, der er bragt i Psychopharmacology, er gennemf√łrt af forskere ved¬†UBC Okanagan universitetet og viser at MDMA har positiv effekt p√• PTSD og at der ikke er nogen alvorlige bivirkninger eller komplikationer ved behandling af denne art. Denne unders√łgelse har derfor medvirket til at fase 3 af godkendelsesprocessen for denne form for behandling kan p√•begyndes.¬†

Medicineringen blev testet med et “double-blind” fors√łgsdesign, hvor medicin og placebo gives tilf√¶ldigt fordelt til en aktiv- og en kontrolgruppe af PTSD -patienter, der samtidigt modtog manualiseret og standardiseret psykoterapeutisk behandling for PTSD . MDMA blev indgivet i to eller tre sessioner af 8 timers varighed med en m√•ned imellem hver session. Tre u-medicinerede psykoterapi sessioner blev gennemf√łrt inden f√łrste MDMA-session, og tre til fire fulgte hver af MDMA-sessionerne.¬†

Aktiv-gruppen havde betydeligt st√łrre reduktioner i CAPS-IV m√•linger af symptomer og Cohen’s d effekt-st√łrelse var 0,8, hvilket indikerer en stor behandlingseffekt. 54.2 % af aktivgruppen opfyldte efter m√•ling ikke l√¶ngere CAPS-IV kriterier for PTSD, mens 22.6 % af kontrolgruppen ikke l√¶ngere opfyldte disse. Lettelse af depressions-symptomer var tilsvarende st√łrst for aktiv-gruppen, men forskellen var ikke signifikant.¬†

PTSD er en udbredt diagnose, der resulterer i en omfattende forstyrrelse af dagligt funktionsniveau, og som hidtil ikke har haft nogen effektiv behandling.
FDA (federal drug administration) har givet behandlingsmetoden den specielle betegnelse “gennembruds behandling” ud fra de hidtil meget lovende resultater.¬†

 

Kilde:

Michael C. Mithoefer, Allison A. Feduccia, Lisa Jerome, Anne Mithoefer, Mark Wagner, Zach Walsh, Scott Hamilton, Berra Yazar-Klosinski, Amy Emerson & Rick Doblin (2019): MDMA-assisted psychotherapy for treatment of PTSD: study design and rationale for phase 3 trials based on pooled analysis of six phase 2 randomized controlled trials