Effekten af antidepressiv medicinering på kogntiv funktion

 

Depression kan ikke kun behandles med antidepressiv medicin. Akkumuleret evidens fra en r√¶kke unders√łgelser peger p√• at selv om antidepressiv medicinering kan have en positiv virkning p√• patienters kognitive sv√¶kkelser, s√• er den normale farmakologiske behandling en utilstr√¶kkelig behandling af disse symptomer. Der er ofte vedvarende kognitive sv√¶kkelser efter endt behandling. Det er og√•s unders√łgelser der viser at behandling med “flersporet” medicinsk behandling er mere effektiv i forhold til kognitive symptomer end behandling rettet mod en enkelt signal-system, f.eks. serotonin signalering behandlet med SSRI midler.

For eksempel har det vist sig at behandling med enten escitalopram (SSRI) eller duloxetine (SNRI) har en gavnlig effekt p√• kogntive symptomer: Der ses bedring af arbejdshukommelse (EF), process hastighed (g), motoriske f√¶rdigheder. Men duloxetine havde bedre effekt end escitalopram p√• arbejdshukommelse (ef) og p√• episodisk hokummelse. I en anden unders√łgelse af duloxetine gav behandling over 8 uger en positiv effekt p√• kognitive evener m√•lt som verbal indl√¶ring, genkaldelse. Der var ogs√• en positiv effekt p√• depression m√•lt som scores p√• Hamilton Depression Rate Scale, men den positive effekt p√• kognitive evner var delvist uafh√¶ngig af den antidepressive effekt.

I en yderligere unders√łgelse s√• man ogs√• forbedringer af kognitiv funktion efter brug af duloxetine. Regressionsananlyse af disse resultater har vist at effekten ikke skyltes bedring af den depressive tilstand – dvs. den emotionelle del af depressionen – ¬†men var resultatet af √łget verbal indl√¶ring og forbedringer af hukommelses pr√¶stationer.

Lavere eksekutive kognitive pr√¶stationer er forbundet med h√łjere tilbagefaldsrater efter behandling med nortriptylene og en h√łjere tilbagefaldsrate efter en vedligeholdelses fase p√• to √•r.

Effekten af antidepressiv medicinering på kogntiv funktion

Behandlingens effekt p√• kognitive symptomer er ofte uafh√¶ngig af effekten p√• affektive symptomer, dvs. tilstande hum√łr eller emotionelle symptomer.

Brugen af antidepressiver under langvarig behandling kan også vise sig at være årsag til nogle af de kognitive bivirkninger der ses hos voksne med depression. F.eks. har brugen af antidepressiver hos patienter med delvis eller fuldstændig afhjælpelse af depression har brugen af antidepressiv medicni været forbundet med flere selv-raporterede kognitive symptomer.

Tilsvarende har andre studier vist at bivirkninger af bestemte kategorier af antidepressiv medicin udtrykker sig som en del af årsagen til den ringe kognitive funktion, der ses hos en del patienter efter afslutningen af deres behandling for depression.

F.eks. har man målt kognitiv funktion som hukommelse (wmsr), executive funktion(stroop), hos 50 patienter behandlet med enten (29) tricykliske antidepressiver eller (21) SSRI/SNRI midler. 19 umedicinerede depressive patienter og 31 raske kontrolgruppedeltagere.

Begge medicinerede grupper men ingen af de umedicinerede grupper, udviste signifikant ringere visuel hukommelse ved sammenligning med kontrolgruppe. TCA-gruppen udviste desuden signifikant ringere executive funktion ved sammenligning med kontrolgruppen. Den anticholinerge effekt af visse tricykliske midler kan formentlig delvist forklare denne effekt.

Men ikke desto mindre har en r√¶kke unders√łgelser vist at kognitive sv√¶kkelser hos umedicinerede patienter med depression √łges og at klasse specifikke (TCA vs. SSRI/SNRI) bivirkninger af antidepressiver kan influere p√• forskellige sider af kognitiv funktion.

Det viste sig og√•s at medicin har indvirkninger p√• appetit og energi-balance, der kan √łve en negativ indflydelse p√• kognitiv funktion ved at p√•virke kroppens glukose-stofskift og mere specifikt ved at skabe insulinresistens .

Kognitiv dysfunktion kan også forklares som antidepressiv medicins indvirkning på omsætningen af neurotramsmitter stoffer, mitochodria funktion, og ændringer af neuro-plasticitetn hos medicinerede patienter.

Et forel√łbigt kontroversielt forslag er at antidepressive medikamenter har en negativ indvirkning p√• kroppens immunforsvar: Forskellige medikamenter med forskellige virkningsmekanismer har varierende effekter p√• kroppens immunforsvar og p√•virker i varierende grad det generelle niveau af inflammering eller bet√¶ndelse i kroppen. Dette kan muligvis forklare antidepressiv medicins indvirkning p√• kogntiv funktion hos voksne, der er blevet behandlet for depression, men efterf√łlgende udviser kognitive sv√¶kkelser. St√łrre og mere robuste undes√łgelser m√• deltagelse af b√•de voksne og ung√• m√• gennemf√łres for at disse sp√łrgm√•l kan afklares.

Kilder:

Bortolato B, Carvalho AF, McIntyre RS (2014): Cognitive dysfunction in major depressive disorder: a state-of-the-art clinical review