Fokus pü eksekutive funktioner i børnehaven

En undersøgelse i New York har i 2014 vist at et øget fokus pü eksekutive funktioner giver positive effeker for eksekutive funktioner, selvkontrol,  opmÌrksomhedskontrol, cortisol niveauer og alfa amylase. Undersøgelsen viste desuden positive resultater for lÌsefÌrdigheder, ordforrüd og matematik, og at disse forbedringer fortsatte ind i perioden for første klasse.En rÌkke effekter var specifikke for skoler i omrüder med fattigdom, og tyder pü at et fokus pü eksekutive funktioner og relaterede omrüder af egen regulering i den tidligste del af uddannelses-systemet, kan vÌre et effektivt middel i forhold til at reducere effekten af social arv.

Undersøgelsen blev gennemført i en gruppe af 29 skoler, 79 klasser og 759 børn og der blev andvendt et radomiseret kontrolgruppe undersøgelsesdesign  (‘lodtrĂŚkningstudie’).

“Arbejdshukommelse og evnen til at regulere sin opmĂŚrksomhed, som beggge er vigtige elementer i de eksekutive funktioner, giver børn mulighed for at fokuser og bearbejde information mere effektivt. Vores resultater viser at et kombineret fokus pĂĽ eksekutive funktioner og tidlig akkademisk indlĂŚring resulterer i det stĂŚrkeste fundament for succes i skolen”, udtaler Clancy Blair, der er hovedforfatter til undersøgelsen. Blair er professor i anvendt psykologi pĂĽ NYU Steinhardt/New York University.

Effektiv tidlig uddannelse er en kritisk komponent i akademisk udvikling, specielt for børn der vokser op i fattigdom: Deres socioøkonomiske status gør dem sĂĽrbare over for forskelle i uddannelsesniveau. En rĂŚkke forskningsresultater har i de senere ĂĽr vist at et fokus pĂĽ egen regulering – regulering af egne følelser og anden brug af eksekutive funktioner – kan give børn en bedre og mere positiv oplevelse af lĂŚring og vĂŚre grundlag for en mere positiv udvikling gennem uddannelses-systemet.

Et element i undersøgelsen var brugen af “Tools of the Mind” (Sindets Redskaber),  som er et forskningsbaseret program, der kombinerer et pensum af litteratur, matematik og vidskab med børne-styrede aktiviteter og rolle-spil. Ved brug af Tools of the Mind kan lĂŚrere organisere og administrere instruktioner for børnene, sĂĽdan at de udvikler fĂŚrdigheder i egen regulering gennem deres interaktioner med klassekammerater. Dette understøtter en øget udvikling af eksekutive funktioner.

Ved sammenligning med børn i kontrol-grupper, fandt man at Tools of the Mind gav forbedringer i matematik, lÌsefÌrdigheder og ordforrüd. Og disse forbedringer blev büde bibeholdt og forøget ved test af lÌsefÌrdigheder og ordforrüd i første klasse. Dette tyder pü at der opnüs varige effekter, nür eksekutive funktioner forbedres.

Kilder: