Familiepleje og eksekutive funktioner

Familepleje viser sig at vÌre et positivt element for børn der udviser skader pü eksekutive funktioner efter omsorgssvigt. 

Nür man sammenligner børn der oplever omsorgssvigt med andre børn, sü udviser de svigtede børn skader pü hukommelse og eksekutive funktioner. Man har i en undersøgelse mült eksekutive funktioner ved alder 8 og 16 ür og fundet at omsorssvigt skader hjernen pü müder, der kommer til udtryk som forringelser af eksekutive funktioner. 

“Denne undersøgelse viser os at de skader, der opstĂĽr i forbindelse med omsorgssvigt i tidlig barndom fortsĂŚtter som begrĂŚnsninger af funktion langt op i teenage ĂĽrene”, udtaler Mark Wade som er første-forfatter til undersøgelsen. 

Familiepleje og eksekutive funktioner

Man skønner at der globalt set er ca. 8 milioner børn, der lever i institutioner. Undersøgelsen er sket i sammearbejde med Bukarest’ program for tidlig insats – BEIP – og omfatter sammenligninger mellem børn, der er vokset op pĂĽ børnehjem,  børn, der tidligt er blevet adopteret til familier og børn, der aldrig har vĂŚret pĂĽ institutioner. 

Sidste ür viste en analyse, at børn der er vokset op pü institutioner, har en kraftigt øget mÌngde psykiske problemer og lidelser, som f.eks. vanskeligheder i forhold til at følge regler, problemer med autoritetsfigurer, tyveri og vold. Disse problemer var dog reduceret for de børn, der opnüede at blive placeret i familepleje.  

Den ny undersøgelse fokuserede pü kognitive funktioner, specielt hukommelse og eksekutive funktioner. Eksekutive funktioner er specielt vigtige büde i forhold til akkademiske prÌstationer og social funktion fordi de er nøglen til selvkontrol, behovsudsÌttelse og genneførelse af langsigtede planer. 

Resultater for mĂĽling af eksekutive funktioner

Man fandt i undersøgelsen at:
Børn i alle grupper – institutionaliseret eller ej – udviklede sig pĂĽ en rĂŚkke mĂĽl for eksekutive funktioner efterhĂĽnden som de blev ĂŚldre (fra 8 til 16 ĂĽrs alder). 
At tidlige problemer med eksekutive funktioner blandt de børn, som var institutionaliseret, fulgte disse børn gennem deres teenage ür. Dette var ogsü tilfÌldet for de, som senere blev placeret i familiepleje. 

Forskelle i müling af arbejdshukommelse mellem institutionaliserede børn og de som senere blev placeret i familiepleje blev vÌrre med tiden. 

Nür institutionaliserde børn blev placeret i kvalificeret familepleje blev mangler i arbejdshukommelse og indlÌring reduceret, südan at der ikke var mülbare forskelle ved  16 ürs alder.

EEG mülinger af alfa-bølger ved hvile udgjorde en indikator for eksekutive funktioner ved alder 8, 12 og 16 ür. 

Sü undersøgelsen konkluderer at insstitutionaliserede børn har større vanskeligheder, men at placering i familiepleje med positiv omsorg kan give et grundlag for at børnene delvist overvinder disse vanskeligheder og øger niveauet af deres eksekutive funktioner. Ikke overraskende viser det sig, at et sikkert, omsorgsfuldt og stimulerende familie-baseret opvÌkstmiljø er afgørende for børns langsigtede muligheder for succes i livet. Og kan udgøre en støtte til at overvinde en dürlig start pü livet. 

 

Kilder:


DailyScience (2019): Early child deprivation and neglect impair memory and executive functioning at age 16

Mark Wade, Nathan A. Fox, Charles H. Zeanah, and Charles A. Nelson III: Long-term effects of institutional rearing, foster care, and brain activity on memory and executive functioning