Eksekutive funktioner – processer og strukturer

Tl;dr:

Eksekutive funktioner ud√łves fra pr√¶frontal kortex, anvender den visuel-spatielle skitseblok, og producerer nye vaner ved at styre opm√¶rksomheden fra den ene id√© til den n√¶ste. ¬† ¬†

Psykologiske processer

Eksekutive funktioner og vilje er altid blevet symboliseret ved rytteren p√• sin hest. Dette angiver forholdet mellem vores vilje og intentioner og det “dyriske” i vores natur, arven fra vores medf√łdte instinkter, tendenser og drifter. I mange situationer kan de to elementer i vores natur opleves som mods√¶tninger, men s√•dan beh√łver det faktisk ikke at v√¶re. En god regulering af vores egen natur b√łr v√¶re harmonisk og integreret. Det naturlige samabejde mellem hest og rytter er det traditionelle symbol p√• det symbiotiske forhold man ideelt b√łr have mellem sin drifts-natur og den rationelle fornuft. ¬† Der findes en r√¶kke metoder, der kan sikre denne form for hamonisk samarbejde. En god beskrivelse af disse metoder kr√¶ver at man har en rimelig forst√•else af de forskellige elementer i psykologiske processer og det er derfor en god id√© at ridse disse kort op: ¬†
1. Sansning eller perception: Det vil sige data fra vores omgivelser, s√•dan som de er tilg√¶ngelige gennem syn, h√łrelse, osv.
2. Emotioner eller f√łlelser: Vores emotionelle reaktioner p√• de ting vi oplever.
3. Impulser og beg√¶r: De handle- f√łle- og vurderingstendenser, som f√łlelser giver anledning til.
4. Forestillingsevnen: Vores visualisering af scener, processer eller forl√łb.
5. Tanker; Vores evne til at kategorisere, definere og beskrive.
6. Intuitionen; Vores evne til at bruge dybe og ofte ubevidste erfaringer til at guide vores antagelser og tolkninger.
7. Viljen: Det som man idag begtegner som eksekutive funktioner, opmærksomheds-regulering eller egen-regulering.        

Eksekutive funktioner - processer og strukturer

Strukturer

Vores eksekutive funktioner intager en helt central plads i det samlede system:   Der er to måder det samlede system kan fungere på:

  1. De indlejrede erfaringer (de tilpassede synapser og axon/dendrit-forbindelser) kan aktivere tilpasset adf√¶rd, der normalt er tilstr√¶kkelig til at opn√• de √łnskede resultater. S√•l√¶nge vores k√łleskab ikke kan flytte p√• sig, s√• er vores vaner ofte tilstr√¶kkelige til at sikre det √łnskede resulatet.
  2. N√•r vi st√•r overfor en mere kaotisk eller variabel situation, s√• er en tilpasset fleksibel indsats ofte n√łdvendig for succes. Mange situationer kr√¶ver at man lytter til andre, forst√•r hvad der er vigtigt og tilpasser sin adf√¶rd l√łbende. Dette er kun muligt, hvis vi bruger vores eksekutive funktioner til at tilpasse vores adf√¶rd til vores m√•ls√¶tninger og den aktuelle situation.

    Den vanebaserde process er styret af det limbiske system eller pattedyrhjernen. Denne del af hjernen huser vores instinkter, instinktbaserede indl√¶ring, √łvrige vaner og automatiske reaktioner. Limbisk hjerne regulerer tilpasning af vores adf√¶rd i forhold til den situation vi befinder os i. Det limbiske system er derfor i grove tr√¶k en bro mellem vores sanser og vores adf√¶rd. Det limbiske system kan aktivere en lang r√¶kke adf√¶rdsvaner uden at omtanke beh√łver at deltage. Omtanke kan senere, n√•r den er v√•gen, kritisere den vanebaserede adf√¶rd og der er ofte et ansp√¶ndt forhold mellem vaner og omtanke.

    Omtanke er baseret p√• aktivering af den foreste del af hjernen, pr√¶frontal kortex, der huser vores eksekutive funktioner, opm√¶rksomheds regulering, arbejdshukommelse, visualiserings evne, m.m. Vores bevidste overvejelser foreg√•r i det man kaldt den visuel-spatielle skitseblok, et idem√¶ssigt tegnebr√¶dt, hvor vi kan stykke forskellige ideer sammen. Processen er styret af a) vores m√•ls√¶tning, b) koncentreret reguleret opm√¶rksomhed, der f√łlger de referencer der er indeholdt i enten m√•ls√¶tning eller de ide√©r, der hentes ind i l√łbet af processen.¬† Man kan p√•st√• at pr√¶frontal kortex udg√łr hjernens “research & development” afdeling, alts√• den afdeling, som st√•r for innovation, nye vaner og forbedrede metoder.