F√łlelser, emotionelle reaktioner og vurderinger

 

Man kan forst√• f√łlelser og emotionelle reaktioner som oplevelser: Egne oplevelser eller forestillinger om andres oplevelser. Man kan ogs√• i nogen grad m√•le og p√• anden m√•de observere og registrere emotionelle reaktioner. F.eks. kan man med fMRI skannere observere lokal aktivitet i bestemte dele af hjernen, under bestemte foruds√¶tninger eller under udf√łrelsen af bestemte opgaver. Dette er selvf√łlgelig relevant for forst√•elsen af f√łlelser og for behandling af emotionelle problemer og psykiske lidelser som f.eks.¬† angst.

En samlet teori for f√łlelser?

 

Det er ofte vanskeligt at f√• et godt overblik over de forskellige typer viden om f√łlelser og hjernens emotionelle funktioner: De forskellige tilgange er ofte forskellige i deres forst√•else, sprogbrug, begreber og metoder.
 
Præfrontal kortex spiller f.eks.en kritisk rolle i emotionelle reaktioner og i reguleringen af emotionelle tilstande. Der er forsket meget i biologien og fysiologien for præfrontal kortex og der er oparbejdet en omfattende viden på disse områder. Der findes tilsvarende en række psykologiske teorier for og neuropsykolgiske forståelser af emotioner og emotionel funktion. Men disse forskellige perspektiver på emotionelle tilstand er i vid udstrækning uafhængige af hinanden, formuleret i hver deres specialiserede faglige jargon og uden en specielt stor indflydelse på hinanden. Det skyldes bla.a. at der mangler en fælles referenceramme, der kan integrere disse forskellige perspektiver.
 

F√łlelser emotionelle reaktioner og vurderinger

 

Vurderinger

I den senere tid er ‘appraisals’ blevet et centralt begreb for nogle af de forskere, der fors√łger at samle det store puslespil. Appraisals kan forst√•s som de vurderinger eller den v√¶rdians√¶ttelse, der indg√•r i vores reaktioner p√• gode og d√•rlige situationer. Det kan f.eks. v√¶re en negativ eller frustrerende oplevelse at skulle vente. Men man kan ogs√• vurdere det som en positiv situation og en chance for at slappe af et kort √łjeblik. S√• en vurdering af¬† den personlige betydning af en given situation spiller en afg√łrende rolle for vores f√łlelsesm√¶ssige reaktion i denne situation. Denne vurdering er det, man p√• engelsk kalder en ‘appraisal’. P√• dansk kan man bruge ‘vurdering’ om det samme element i vores f√łlelser, det giver fint mening. Man kunne ogs√• sige ‘evaluering’, men det er¬† m√•ske lidt for formelt til denne sammenh√¶ng.
 
Appraisals og vurderinger er alts√• et n√łglebegreb i den forskningsm√¶ssige forst√•else af emotionelle reaktioner. Hvilket jo ogs√• giver fin mening p√• et ikke teknisk niveau: Vi oplever en situation udvikle sig og vores vurdering er afg√łrende for vores reaktion og tilstand i denne situation. Hvis en person fors√łger at starte en samtale med os, vil det kunne tolkes som en positiv eller negativ udvikling, alt efter hvad vores eget behov er, efter hvad vores vurdering af denne person er og vores √łvrige situation, planer, tilstand osv. Hvordan vi f√łlelsesm√¶ssigt reagerer er alts√• ikke givet p√• forh√•nd eller ud fra objektive kriterier. Det er den samlede sum af en r√¶kke indflydelser, der afg√łr vores vurdering af situationen og vores emotionelle reaktion p√• dens udvikling.
 
Det som man arbejder p√• er en model for f√łlelser, hvor disse vurderinger er det centrale element i alle emotionelle reaktioner. Dette er nemlig b√•de en naturlig og logisk forst√•else, men ogs√• et glimrende udgangspunkt for at samle forskellige grene af forskningen omkring f√łlelser: Hjerneforskning, psykologisk forskning, erfaringer fra klinisk arbejde, neuropyskologi og erfaringer med medicinering for psykiske lidelser.
 
 

Kilder:

 
Dixon, Todd, Thiruchselvam & Chrisstoff (2017): “Emotion and Prefrontal Cortex: An Integrativ Review”