Følelser og færdighedstræning

 
Følelser er selvfølgelig noget man først og fremmest arbejder med i psykoterapi. Men i de senere år er man desuden begyndt at brug færdighedstræning, som en metode til at opnå bedre håndtering af følelsesmæssige belastninger af forskellig art. Ved psykoterapi er fokus som regel at erkende, belyse og bearbejde følelsesmæssige reaktioner gennem dialog, indsigt og erkendelser. Der kan dog også være en pointe i at mere direkte træne færdigheder, der har betydning for ens følelser og livskvalitet.
 

Færdighedstræning er derfor et element i mange former for moderne psykoterapi. Færdighedstræning er rettet mod alle eventuelle udækkede behov for at udvikle et komplet sæt af færdigheder til at håndtere sine reaktioner, følelser og konfliktfyldte situationer. Det vil sige at træningen dækker ens behov for at få optrænet et sæt færdigheder, som kan gøre livet lettere at håndtere. I mange tilfælde kan en sådan færdighedstræning forebygge gentagne depressioner, fortsatte angst problemer eller et socialt liv fuld af vanskelige konflikter.

Følelser og færdighedstræning

 

Effekten af færdighedstræning

Færdighedstræning kan have en række positive effekter:

 
  • Bedre social funktion
  • Bedre selvværd
  • Bedre sundhedsadfærd
  • Et mere stabilt og mindre kaotisk eller ustabilt følelsesliv
  • Bedre tolerance af stress, konflikt og frustration
  • Bedre håndtering af konflikter, rettigheder og krænkelser
  • Bedre håndtering af personlige målsætninger

 

 

Forældre og færdigheder

 

De fleste mennesker vokser op med en rimelig grad af vejledning og opdragelse fra deres forældres side. Den mere eksplicitte vejledning slipper normalt op, når man når til de sidste skole klasser, pubertet, første erfaringer med alkohol, sex, forhold, uddannelse og arbejde.

Det som de fleste i stedet klarer sig på er et sæt af implicitte færdigheder, som er overtaget fra forældre eller andre forbilleder, uden at deres funktion eller anvendelse nogen sinde er blevet forklaret eller diskuteret. I stedet er det ting man lærer gennem iagttagelse og eventuelt først tager i brug, når man i en situation har brug for det. De første ting man mere eller mindre desperat forsøger sig med, er ofte hvad man har set sine forældre klare sig med i lignende situationer.

Dette rejser selvfølgelige spørgsmålet om, hvad man stiller op, hvis ens forældre stort set ikke var i stand til at overskue deres egen tilværelse og ikke havde nogen færdigheder, som man kan kopiere fra. Manglende forbilleder er måske også lidt mere kompleks sag, end man måske skulle tro. Hvis ens forældre begge er døde i en trafik-ulykke , kan man selvfølgelig kun med stor vanskelighed kopiere deres færdigheder. Men hvis de samme forældre faktisk havde gode færdigheder, vil man i det mindste have arvet de hjernemæssige og fysiologiske forudsætninger for disse færdigheder.Opvækst og færdigheder

Hvis ens forældre derimod bare aldrig har været i stand til at udvikle et sæt dækkende færdigheder, så har man både et problem i forhold til manglende forbilleder og manglende anlæg og forudsætninger. Det vil gøre det mere nødvendigt at gennemføre en eller anden form for færdighedstræning, men også mere vanskeligt. Men det er stadig i høj grad muligt at opnå et sæt brugbare færdigheder. Men selvfølgelig vil træningen så opleves som mere fremmed, vanskeligere og mindre motiveret af fremskridt.

Det er dog stadig afgørende vigtigt at have tilstrækkelige færdigheder: Kognitiv terapi for depression har vist sig at have en langsigtet forebyggende effekt på tilbagefald og senere depression. Dette menes at være udtryk for de færdigheder man lærer sig i forbindelse med terapien (enten som en del af samtale terapien eller adskilt som færdighedstræning).

Hvis man mere eller mindre starter fra bar bund, vil man selvfølgelig i højere grad forsøge sig med de mest iøjnefaldende ideer. Disse er som regel ikke særligt effektive. Typisk er de kortsigtede strategier, der satser på de mest nærliggende og let gennemskuelige metoder. De er som regel også lette at få øje på og gennemskue for andre. Dette er muligvis baggrunden for at borderline patienter har et solidt ry for at være ‘manipulerende’. Dette ry er altså mere et udtryk for at de er dårlige til at manipulere end for at de er gode til at manipulere. Også selv om konklusionen er den modsatte.

 

Held vs. færdigheder

 

Ringe og kortsigtede strategier  betyder dels at man ikke oplever megen succes, men også at man er let at spotte og et let offer for udnyttelse af forskellig art. Det er lidt som at leve som en antilope med kortere ben: Fordi man altid ender som den bagerste, bliver man let offer for løvers sult og kløer. Borderline har også ry for at være ‘uheldige’ og er udsædvanligt ofte ofre for andres hensynsløshed. En patient havde således i sine sociale cirkler tilnavnet ‘Hanne-galt-afsted’.

Det er selvfølgelig muligt, at nogle mennesker er mere uheldige end andre. Men det er måske en mere sikker antagelse, at de samme mennesker mangler det sæt af færdigheder, der tillader andre at styre uden om de værste ‘fristende fælder’ i tilværelsen. Omvendt: Hvis man har et ringe udgangspunkt i forhold til familie, vil manglende færdigheder, strategier og ringe konflikthåndtering ofte føre til en endeløs række af nederlag og skuffelser. Og typiske vil man udvikle en række vaner, der er baseret på kortsigtede strategier, med langsigtede omkostninger. Man kan i løbet af en årrække gøre livet ekstremt vanskeligt, farligt, stressfyldt og frustrerende for sig selv. Hvilket igen kan bidrage til både angst, depression og selvmordstanker. Omvendt vil en effektiv færdighedstræning kunne modgå denne effekt og forebygge tilbagefald.

 

Psyko-sociale færdighder

 

Begrebet psyko-sociale færdigheder dækker over metoder til at håndtere følelser og til at klare livet som voksen i den ofte kaotiske, vanskelig eller endda fjendtlige verden, vi har omkring os. At disse færdigheder er “psyko-sociale”, betyder bare, at man ikke medtager praktiske færdigheder som f.eks. at lave et budget, skrive en ansøgning eller lignende. I stedet koncentrerer man sig om færdigheder, der typisk handler om, hvordan man håndterer sig selv og sine reaktioner i vanskelige situationer.

 
 

Sociale færdigheder: hvordan man sørger for at holde gode forhold vedlige, undgår at forhold afsluttes fordi man eksploderer eller på grund af konflikt i forholdet.

 

Konflikthåndtering: undgåelse af konflikter, håndtering af konflikter, hvordan man siger nej uden at komme til skade, hvordan man kan bede om det man har behov for uden at komme til skade, og en række andre metoder, som kan gøre sociale konflikter mindre skræmmende og mindre kostbare.

 

Krise-håndtering: Hvad kan man stille op, når man er maksimalt presset og ikke ved, hvad man skal gøre? Krise-håntering handler om at få det bedste ud af dårlige situationer og at undgå at gøre det værre, ved at foretage dårlige valg under press.

Emotionel regulering: Hvordan man sørger for at holde en nogenlunde positiv og nogenlunde konstant humør-tilstand, som tillader, at man arbejder og fungerer socialt.

 

Meta-færdigheder: På toppen af disse typer af færdigheder kan man desuden træne færdigheder, som er rettet mod bedre psykisk funktion generelt. Altså færdigheder i at passe og pleje sin krop og sin hjerne på måder, der giver færre dage med ringe funktion. Det omfatter typisk metoder til at opnå bedre søvn, metoder til at få en stabil kropslig træning (f.eks. løb), metoder til at opnå en mere egnet kost. Man kan også direkte træne sin hjerne til at være mere stabil, det som er kendt som ‘mindfulness træning’.

 
 

Kilder:

 
Irene Henriette Oestrich (2003) : Selvværd og nye færdigheder

 

 
Marsha Linehan (2004): Manual til dialektisk adfærdsterapi