ADHD hjernen og Emotionel ustabilitet

ADHD lidelsen og Emotionel ustabilitet deler hjernefysiologisk grundlag. Det vil sige at, at man kan se disse lidelser som variationer af de samme grundlæggende problemer. Både ved ADHD og ved problematisk emotionel ustabilitet (som ved borderline og antisocial personlighedsforstyrrelse) udviser hjernen samme afvigelser i overlapppende områder af hjernen. Dette bekræfter den opfattelse man kan få ved kun at se på symptomer og adfærd hos de to patientgrupper.

“Dette betyder, at vi burde se de to typer forstyrrelser som relaterede og være opmærksom på begge diagnoser i vurderingen af kliniske symptomer.” Det mener forskere ved Stokholms Karolinska Institutet i et nyt studie publiseret i Molecular Psychiatry.

Man har længe været opmærksom på at ADHD patienter også udviser emotionelle problemer, som f.eks. kaotiske emotionelle reaktioner, angst og depression. Aligevel har forbindelsen mellem ADHD og reduceret emotionel regulering ikke være tilstrækkeligt klart forstået. Dette til trods for at det tidligere er blevet foreslået, at begge diagnoser har rødder i en dysfunktion i hjernens regulering af processer for informationsbearbejdning.

adhd-eller-borderline-personlighedsforstyrrelse-hvor-gaar-graensen

Det nye studie fra Karolinska viser, at der er god evidens for hypotesen om at ADHD og problematisk emotionel ustabilitet (som f.eks. ved adfærdsforstyrrelser hos børn) udviser lignende og overlappende afvigelser i hjernen. Ved hjælp af MRI skanninger kunne det påvises at både ADHD og emotionelle adfærdsforstyrrelser er forbundet med reduceret hjernevolumen og overfladeareal for dele af frontallappen og nærliggende regioner. Der var både overlappende områder mellem de to diagnoser og afvigelser i områder, der ikke var fælles for de to sæt symptomer. 

Disse undersøgelsesresultater er vigtige, ikke mindst for de patienter, der udviser emotionel ustabilitet, og som har haft vanskeligheder med at blive taget alvorligt med deres problemer, siger forksningleder Dr. Pedrag Petrovic. “Vi kan nu vise at disse former for ustabilitet er forbundet med forandringer i hjernen, som også er observeret ved patienter med ADHD. Dette kan lede til en brede forståelse og en bedre diagnose.”

Disse forskningsresultater bekræfter også den generelle udvikling mod at opfatte både ADHD og Borderline personlighedsforstyrrelse som udtryk for svigtende emotionel regulering og svigtende eksekutive funktioner. Og udviklingen mod at opfatte komorbiditeter som et væsentligt element ved psykiske lidelser. 

 

Kilder:

Similar changes in the brains of patients with ADHD and emotional instability