Borderline kompendium

Lærervejledning​ – borderline kompendium

En kortfattet oversigt over en række introduktions-artikler, der dækker forskellige vinkler på forståelse og behandling af borderline lidelsen.

Målgruppe: Sigter på at dække behov hos studerende på psykologi, socialpædagog- og sygepleje-uddannelsen.


bordeline impulsiv

Borderline impulsivitet [livskvalitet]

Borderline impulsivitet har en afgørende indflydelse på langsigtet livskvalitet for alle med en borderline diagnose. Det har konsekvenser for livsførelse og livskvalitet at fokus er på kortsigtet stresshåndtering og at kortsigtede løsninger ofte har negative konsekvenser på lang sigt. En bedre håndtering af denne problematik kan opnås ud fra et “økonomi-perspektiv” på selvkontrol ressourcer, og investeringer i ændringer, der kan øge det daglige niveau af regulerings-ressourcer. 

Borderline impulsivitet [Livskvalitet]


Borderline Symptomer Amygdala hyperaktivitet

Borderline symptomer: Amygdala

Hvad forklarer de ekstreme emotionelle svingninger som er typiske symptomer for individer med en borderline diagnose?

Mens opvækst, traumer og posttraumatisk stress har en andel i dette, så er neuropsykologiske forklaringer ved at komme mere i fokus, som forklaring på emotionelle problemer. Over-reaktivitet i amygdala viser sig at være en nøgle: Når emotionel reugulering svigter vil dette i sig selv føre til ekstreme reaktioner, og ofte også dysfunktionel og kortsigtet adfærd. Ny forksning viser, hvordan neuropsykologiske belastninger kan have præcis denne virkning og dermed forklare emotionel ustabilitet. 

Borderline symptomer: Amygdala


borderline arveligt

Borderline arveligt?

Mens der traditionelt har været meget fokus på opvækstmiljø og eftervirkninger af dette på borderline adfærd og symptomer, så er genetiske forklaringer nu mere og mere i fokus: Genetiske træk kan forklare svigtende regulering hos både forældre og børn og har derfor en dobbelt effekt på interaktioner i familie-miljøet. De samme genetiske træk har desuden en varig effekt på den personlige udvikling hos barnet i en sådan familie. 

Borderline arveligt?


borderline og kærlighed

Borderline og kærlighed:

Selv om romantisk kærlighed er idealet for pardannelse i vestlig kultur, så spiller det stadig en rolle at man er i stand til at udvikle tillid, tryghed og gensidighed i tætte relationer. Et stabilt parforhold er baseret på en langvarig forskydning fra transaktionelle til relationelle perspektiver på selv og partner. Men tendenser til kortsigtet adfærd kan være en hindring for denne udvikling. Kortsigtet adfærd forklarer en del af de ustabile og negative forhold, som præger mange med en borderline diagnose. 

Borderline og kærlighed


Borderline symptomer test

Test af borderline med PAI-BOR

Hvordan kan man skelne mellem individer i krise og individer der bør have en borderline diagnose og behandling for borderline personlighedsforstyrrelse? Den morderne tilgang til dette er baseret på faktor-analyse, som den der benyttes til at teste personlighedstræk hos raske personer. Men en PAI-BOR test for borderline personlighedsforstyrrelse er ikke dermed en personlighedstest og kan ikke sige meget om en testet persons personlighed. I stedet er der forkus på fire faktorer: affektiv ustabilitet, identitetsproblemer, negative forhold og selvskade.

Test af borderline med PAI-BOR


borderline børn

Borderline-børn og invaliderende familier

At vokse op i en dysfunktionel familie har en række letforståelige negative konsekvenser i form af stress, afsavn og frustrationer. Men et lag af konsekvenser, der angår identitetsdannelse, er knap så åbenlyse. Disse udgør formentlig mere alvorlige, vidtrækkende og negative konsekvenser.

Borderline-børn og invaliderende familier


Hvad er borderline saarbarhed

Borderline sårbarhed

Borderline sårbarhed er blevet sammenlignet med effekten af en 3. grads-forbrænding: Uden en stabil kerne af tillid til egne tolkninger og vurderinger vil der være en ekstrem sårbarhed over for nederlag, kritik, selvkritik og andre negative oplevelser. I DAT-behandlingssystemet udgør imødegåelsen af denne form for sårbarhed en primær målsætning for behandling og en nøgle til fremskridt. Denne forståelse bygger på en analyse af validering og invalidering, og den rolle personlige tolkninger, vurderinger og reaktioner spiller for en stabil personlighed. 

Borderline sårbarhed


Dobbeltdiagnose

Dobbeltdiagnose og impulsivitet

Man har traditionelt betragtet misbrug hos borderline patienter som en konsekvens af emotionel ustabilitet, mangelfuld modenhed eller personlig udvikling. Men ny forskning har vist at kortsigtet tænkning udgør en helt central faktor for udvikligen af en række borderline træk og tilbøjeligheder, herunder tendenser til misbrug og andre former for kortsigtet stresshåndtering. Begrebet om “Delay Discounting” har givet forskere en mere direkte målbar enhed for graden af kortsiget tænkning, der kan ses som en central forklaring på en række symptomer, herunder misbrug af alkohol eller stoffer. 

Dobbeltdiagnose og impulsivitet


Borderline manipulation

Man har tidligere beskrevet borderline patienter som meget manipulerende. Men den traditionelle opfattelse af “borderline manipulation” trænger på mange måder til en opdatering.

Borderline manipulation


adhd-eller-borderline-personlighedsforstyrrelse-hvor-gaar-graensen

ADHD og Borderline personlighedsforstyrrelse – hvor går grænsen?

Nyere  forskningsresultater bekræfter også den generelle udvikling mod at opfatte både ADHD og Borderline personlighedsforstyrrelse som udtryk for svigtende emotionel regulering og svigtende eksekutive funktioner:
ADHD lidelsen og emotionel ustabilitet deler hjernefysiologisk grundlag. Det vil sige at, at man kan se disse lidelser som variationer af de samme grundlæggende problemer.

ADHD og Borderline personlighedsforstyrrelse


Borderline paarørende Antagelser og holdninger

Borderline pårørende: Antagelser og holdninger

Pårørendes viden, forståelse og holdning kan spille en afgørende og positiv rolle i livet for individer med borderline symptomer. Et række angtagelser udgør nøgler til dette. 

Borderline pårørende: Antagelser og holdninger