Narcissisme træk fortager sig med alderen

Narcissisme fortager sig med alderen og en unders√łgelse viser, at der med tiden sker en generel reduktion af narcissistiske tr√¶k: Unge bliver efterh√•nden mindre selv-fokuserede og mere pro-sociale i deres adf√¶rd og holdninger.
 
Du ved formentlig at narcissisme er et psykologisk problem, som er vidt udbredt i befolkningen. Det er opfattelsen af, at individet selv fortjener mere succes, mere beundring, og at man i det store hele er et bedre menneske end de fleste. Det er tr√¶k, som p√• mange m√•der er umodne og ofte ligefrem barnlige. Nu har en unders√łgelse vist, at disse tr√¶k fortager sig med alderen, men ikke for alle og specielt ikke lige meget for alle.
 
Unders√łgelsen (Eunike Wetzel et al., 2019) viser, at reduktioner i narcissisme mellem unge og midaldrende er forbundet med de valg omrking erhvervsm√¶ssig l√łbebane¬† og de personlige relationer, som hver person udvikler.


Narcissisme træk fortager sig med alderen

Unders√łgelses-design

En kohort unders√łgelse fulge en gruppe studerende p√• Berkeley universitet fra deres 18 √•rs alder og 23 √•r frem, hvor deres alder var 41 √•r.¬† Af de oprindelige 486 deltagere i unders√łgelsen var 237 tilg√¶ngelige for den seneste opf√łlgning. Narcissime blev vurderet ved brug af en skemaunders√łgelse, the Narcissitic Personality Inventory, som er det mest udbredte m√•leredskab for narcissisme.
 

Narcissime, modenhed og personlighestræk

Det er let at opfatte narcissisme som det modsatte af modenhed. Alts√• at narcissisme kan ses som en r√¶kke tr√¶k, der giver fin mening for b√łrn og unge, i forhold til de udviklingsbehov, som de har. Men narcissisme er ogs√• forbundet med mere permanente personlighedstr√¶k (“big five” personlighedsfaktorer), som f.eks. at man er meget ekstrovert eller har lav score for venlighed. Og selv om narcissisme ikke er st√¶rkt korreleret med samvittighedsfuldhed, s√• har man set en forbindelse mellem narcissisme og lav selvkontrol. Men hvis lav venlighed og lav selvkontrol er medvirkende faktorer, giver det god mening at forvente, at narcissisme fortager sig med alderen. Specielt b√łr den forventede aldersudvikling f√łre til en mindre negativ form for narcissisme. Forskerne forventede bla.a. at en mindre kr√¶vende holdning og mindre forf√¶ngelig attitude ville v√¶re et typisk resultat af aldersmodning.

Mindre narcissisme over tid

Unders√łgelsen viste, at der ikke skete store √¶ndringer i hvor narcissistiske hvert individ var i forhold til sine j√¶vnaldrende. De som var mest narcissistiske som 18-√•rige var alts√• ogs√• de mest narcissistiske som 41 √•rige. Men man fandt ogs√•, at der med tiden skete en generel reduktion af narcissistiske tr√¶k: De unge blev efterh√•nden mindre selv-fokuserede og mere pro-sociale i deres adf√¶rd og holdninger.
 
Man fandt også, at de individer med den mest krævende mentalitet, udviste en tendens til flere negative livsbegivenheder.
 
Det blev ogs√• p√•vist, at unge der opfattede sig selv som ledere udviste en tendens til at f√• arbejde, hvor de havde mulighed for at kontrollere lavere rangerende medarbejdere gennem ledelse eller ans√¶ttelses procedurer. Dette er m√•ske et af de vigtigste resultater af forskningen: Givet deres tendenser i retning af selvisk, selvcentreret adf√¶rd og deres l√łse risiko h√•ndtering er det bekymrende, at de oftere ender i ledende stillinger, hvor andre ansatte er afh√¶ngige af deres adf√¶rd.
 

Sociale konsekvenser af narcissisme

Man fandt ogs√•, at de som havde en mere forf√¶ngelig selvopfattelse som unge, var tilb√łjelige til at opleve ustabile parforhold og √¶gteskaber som voksne, havde en st√łrre andel af skilsmisser og var mindre tilb√łjelige til at forblive i forhold lige s√• l√¶nge som deres j√¶vnaldrende. Dette bekr√¶fter tidligere iagttagelser af at narcissisme ofte f√łrer til en mindre forpligtende oplevelse af n√¶re forhold. En lavere grad af investering i t√¶tte forhold er ogs√• en bekr√¶ftelse af tidligere forskning, der har vist at narcissister har en sv√¶kket oplevelser af f√¶llesskaber.


Individuelle variationer

Mens de fleste udviste mindre narcissisme som midaldrende og kun meget få (3%) udviste flere narcissistiske træk, så var der store individuelle forskelle, hvor en mindre gruppe så få og små forbedringer med alderen.

Man var overrasket over at finde, at forfængelighed var positivt forbundet med bedre helbred. Dette kan være et udtryk for den store betydning som forfængelige personer tillæger deres udseende, og som kan motivere til motion, træning, sund kost og en sundere livsstil. Desuden antager forskerne, at en mere negativ oplevelse af personlige nederlag kan motivere til at fokusere mere på de sider af personlighed og personlig adfærd, som faktisk kan ændres og forbedres.

Man s√• ogs√• at antagelsen af mere modne sociale roller, f.eks. at blive for√¶ldre, var forbundet med reduktioner af narcissistiske tr√¶k: At f√• b√łrn og at v√¶re i et forhold var forbundet med st√¶rkere reduktioner af forf√¶ngelige tr√¶k end for de, som ikke udviklede disse sociale roller.

Et andet opsigtv√¶kkende resultat var, at de som opn√•ede ledende positioner udviste en svagere reduktion af narcissistiske tr√¶k end andre. Dette resultat er dog usikkert p√• grund af overrepr√¶sentation af folk i ledende stillinger, der skyldes, at gruppen er selekteret ud af en relativt privilegeret gruppe af unge, nemlig studerende p√• det h√łjt estimerede Berkeley universitetet.
 
 

Kilder:

 
 
Eunike Wetzel Emily Grijalva Richard Robins Brent Roberts, 2019: “You‚Äôre Still so Vain; Changes in Narcissism from Young Adulthood to Middle Age”¬†