Behandling af angst hos autistiske børn

 

Komorbide lidelser hos autistisk børn

Ca. 50 % af alle børn diagnosticeres med autisme (ASD / Autism Spectrum Disorder), har en relavtivt ringe psykosocial udvikling indtil tidlig voksenalder. Dette er bĂĽde i forhold til arbejde, venskaber og autonomi. Konsekvenser af dette er typisk social isolation og afhĂŚngighed af sociale foranstaltninger og offentlig- eller familie-baseret omsorg.  

Børn med autisme spektrum forstyrrelser har desuden stor risiko for komorbide lidelser, som f.eks. ADHD, angst, adfĂŚrdsforstyrrelser (odd, oppositional defiant disorder) og OCD (tvangslidelser). 

Da disse komorbide lidelser kan have en større indflydelse pĂĽ adfĂŚrd og livskvalitet end den grundlĂŚggende autisme, kan behandling af disse komorbide lidelser vĂŚre afgørende for en betydelig forbedring af deres livskvalitet og funktionsniveau. Dette kan vĂŚre tilfĂŚldet selv om den bagvedliggende autistiske lidelse ikke kan ‘kurreres’. Dettte viser ny forskning gennemført af Tina Kilburn et al. (2019).  

 

Behandling af angst hos autistiske børn

Angstbehandling gennem fĂŚrdighedstrĂŚning


Tidligere har en undersøgelse gennemført i engelsksprogede lande vist at kognitiv terapi for angst kan føre til forbedringer. Den danske undersøgelse søgte at afklare om et kognitivt fĂŚrdighedstrĂŚnings program – Cool Kids ASD – kan gennemføres i danske psykiatriske institutioner for autistiske børn. 

Cool Kids ASD omfatter fĂŚrdighedstrĂŚning i forhold til:

  • forstĂĽelse af angst
  • brug af afslapningstekniker
  • forĂŚldre-strategier, der kan øge modig adfĂŚrd
  • at finde brugbare realistiske forstĂĽelser
  • hĂĽndtering af angst
  • opbygge autonomi
  • øget selvvĂŚrd gennem gradvist øget eksponering for angstprovokerende elementer

Dette program udbydes typisk til børn i 2-6 klasse og deres forĂŚldre. 

Resultatet af undersøgelsen indikerede at det kognitive fĂŚrdighedstrĂŚnings-program Cool Kids ASD, er realistisk at anvende som angstbehandlingprogram for danske børn med autisme. Dels fandt man effekt af behandlingen pĂĽ børnenes angstniveau. Man fandt desuden at programmet kunne gennemføres med lavt fravĂŚr/frafald og en generel høj tilfredshed med oplevelsen af programmet. Undersøgelsen udgør sĂĽledes en anbefaling af metoden. 

Kilder:

Tina R. Kilburn , Merete Juul Sørensen , Mikael Thastum, Ronald M. Rapee , Charlotte Ulrikka Rask, Kristian Bech Arendt and Per Hove Thomsen (2019): Group-based Cognitive Behavioural Therapy for Anxiety Disorder in Children with Autism Spectrum Disorder: a feasibility study

Macquarie University: Cool Kids ASD