Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse

√Üngstelig evasiv personlighedsforstyrrelse er ofte pr√¶get af undg√•elses-adf√¶rd. Det er adf√¶rd, der ikke n√łdvendigvis er farvet af angst, men som er motiveret af angst eller indl√¶rt p√• basis af angst: Erfaringer farvet af angst har gjort individet tilb√łjelig til at undg√• situationer, der kunne t√¶nkes at v√¶re angstfremkaldende i samme grad eller v√¶rre. Det er den lettelse, man oplever ved at undg√• risiko-situationer, der motiverer til fortsat undg√•elses-adf√¶rd.¬†

√Üngstelig evasiv personlighedsforstyrrelse udg√łr sammen med dependent personlighedsforstyrrelse og tvangsp√¶rget personlighedsforstyrrelse “gruppe c” i DSM-5 diagnose systemet. Disse har det til f√¶lles, at de er pr√¶get af angstoplevleser og af reaktioner p√• angst.

Ængstelig personlighedsforstyrrelse

Evasiv betydning: Undg√•ende, undvigende eller unddragende adf√¶rd: For eksempel planlagt adf√¶rd, der ikke bliver gennemf√łrt eller fors√łgt gennemf√łrt. Eller forst√•elser og fakta, der bliver fortiet, fordi de er tabu eller repr√¶senterer potentielle konflikter.

Betegnelsen “√¶ngstelig” d√¶kker alts√• ogs√• over adf√¶rd, der virker rolig og velovervejet, men som har karakter af undg√•else. Ofter er disse elementer af undg√•else langt mere fremtr√¶dende end prim√¶re angstoplevelser og en bedre indikator for, hvordan individet fungerer. Hvis der er omfattende indskr√¶nkninger af levevis, der kan forklares som undg√•else vil dette v√¶re en indikator for denne diagnose.¬†

Social fare: Kritik

Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse er præget af en afvigende oplevelse af og håndtering af social fare. Det skyldes, at der typiske er tidlige traumatiske erfaringer, der har præget individet i retning af et ekstremt stærk fokus på social fare og undgåelse af social fare. 

For eksempel vil kritik typisk udg√łre en vigtig social fare for det s√•rbare individ. Specielt kritik i en gruppe eller endnu v√¶rre kritik i en offentlig forsamling, medier eller st√łrre grupper. Hvis der er en tilstr√¶kkelig stor s√•rbarhed over for disse vil der v√¶re lag af undg√•else, der kan beskytte mod, at man nogensinde igen bliver udsat for social fare, der ligner hvad man tidligere har oplevet.¬†

Evasiv betydning: I psykologi betyder evasiv særligt undvigende adfærd, som er motiveret af tidligere oplevelser af frygt eller angst. Evasiv adfærd i forbindelse med fare har stor betydning for overlevelse i naturen, og er derfor en form for adfærd, som næsten alle pattedyr er kraftigt disponeret for.

For at vi kan fungere som sunde mennesker, har vi et behov for at udvikle en sand og valideret forst√•else af vores sociale verden. Dette sikrer, at vi¬†oplever en rimelig forudsigelig reaktion p√• vores adf√¶rd i sociale situationer, og at vi kan navigere nogenlunde sikkert i vores sociale omgivelser. Hvis vores opv√¶kst er pr√¶get af invalidering, kritik og afvisning af alle vores subjektive oplevelser, vurderinger og behov, s√• vil vi ikke kunne udvikle en s√•dan forst√•else af vores sociale verden. B√łrn af alkoholiserede for√¶ldre eller for√¶ldre, der er emotionelt afstumpede vil typisk v√¶re udfordret i denne henseende og kan udvikle en √¶ngstelig evasiv personlighedsstruktur.

Med en traumatisk baggrund vil der fortsat v√¶re en r√¶kke subjektive farvninger af alle oplevelser, der afspejler vores s√¶regne personlige erfaring og farver sociale oplevelser med et ekstrem fokus p√• elementer, der kan signalere fare eller usikkerhed. Der vil fortsat v√¶re en tendens til at tr√¶kke sig fra sociale muligheder, der af gennemsnittet vil opleves som acceptable. Og der vil v√¶re en oplevelse af selvet som v√¶rende uegnet, udst√łdt, forkert og uden muligheder for at korrigere og genvinde en naturlig plads i det sociale liv. De kroniske oplevelser af utilstr√¶kkelighed er dybt forstyrrende for livsf√łrelsen og kan v√¶re ekstremt vanskeligt at overvinde uden kompetent og langvarig psykoterapi.¬†

Social fare: Udst√łdelse

Udst√łdelse udg√łr den ultimative sociale fare: Udst√łdelse er ikke bare en traumatisk social begivenhed, men ville i en mere oprindeligt samfund v√¶re en estremt farlig situation at ende i. Mennesker klarer sig i naturen fordi vi er gode til at samarbejde og organisere vores sikkerhed, vores f√łdevare produktion. At blive udst√łdt fra ens sociale gruppe ville oprindeligt betyde en usikker sk√¶bne p√• str√¶kningen mellem ekstrem fare og den sikre d√łd.¬†

Evasiv betydning: I en moderne tilværelse vil instinktiv undgåelsesadfærd ofte ses i forbindelse med social fare, f.eks. fare for at blive frosset ud, kritiseret, vurderet negativt eller bare vurderet.

Af samme grund har vi alle et s√¶t st√¶rke instinktive reaktioner p√• social fare, social kritik, opelevelser af udelukelse eller udst√łdelse. Disse instinktive reaktioner kan v√¶re mere eller mindre aktive alt efter genetisk arv, opv√¶kstforhold og de aktuelle sociale omgivelser. Og deres funktion indg√•r i en dynamisk balance med de tilg√¶ngelige ressourcer, der kan sikre en reguleret tilpasning til de sociale omgivelser og muligheder. Derfor vil mennesker med en sv√¶kket selvkontrol, f.eks. p√• grund af stress, typisk opleve ringere social funktion og have mere subjektivt truende oplevelser af social kritik eller tendenser til eksklusion.¬†

Kombinationen af ringe regulering, stor s√•rbarhed og traumatiske opelvelser kan give et fokus p√• undg√•else af social fare som er st√¶rkt invaliderende og indskr√¶nkende for livsf√łrelsen. Det kan v√¶re √łdel√¶ggende b√•de for ens personlige, sociale liv og for ens muligheder for at deltage produktivt i samfundet.¬†

 

Kilder:

Lisa Lampe & Gin S Malhi (2018): Avoidant personality disorder: current insights