Psykosociale virkninger af kognitiv dysfunktion ved depression

 
Kognitiv dysfunktion kan give begr√¶nsninger for indsatsen p√• patientens arbejdeplads, f.eks. reduceret produktivitet, √łget antal fejl, √łget risiko for ulykker eller personskade, √łget risiko for personkonflikter og en reduceret evne til at h√•ndtere stress og belastninger. Det er blevet vurderet at ca. 30 % af omkostningerne ved depression for arbejdgivere skyldes reduceret produktivitet under arbejdsindsatsen, mens den resterende andel skyldes frav√¶r.

 

En r√¶kke unders√łgelser har vist at langvarige kognitive sv√¶kkelser forklarer hovedparten af disse reduktioner af produktiviteten, tab af arbejdsevne og invaliditet, der ses ved depression. Helt i overensstemmelse med disse data viste en anden unders√łgelse at 1051 fuldtidsansatte med depression angav begr√¶nsninger af deres arbejdsindsats, der skyltes reduceret executiv funktion (f.eks. planl√¶gning og organisering) eller opm√¶rksomhed. Disse virkninger var ikke afhjulpet af den antidepressive behandling de havde tilgang til.

Psykosociale virkninger af kognitive dysfunktion ved depression

Man har ogs√• unders√łgt den gennerelle virkning af kogntive sv√¶kkelser p√• livskvalitet, dagligdags aktiviteter og arbejdsmarkeds-status/ledighed. Unders√łgelsen omfattede 26 personer, der aktuelt opfyldte diagnostiske kriterier for depresion, 44 personer, der tidligere havde v√¶ret deprimerede og 206 sunde kontrolgruppe deltagere. De mest alvorlige begr√¶nsninger af kognitiv funktion s√•s hos de aktivt deprimerede, men der blev ogs√• konstateret begr√¶nsninger af opm√¶rksomhed og hukommelse hos de tidligere deprimerede. Arbejdsl√łshed var forbundet med ringe kognitiv pr√¶stationer og gruppen af tidligere deprimerede arbejdsl√łse udviste kognitive begr√¶nsninger p√• niveau med de som aktuelt var deprimerede.

Kilder: