Alkohol ADHD [Komorbiditeter]

En del undersøgelser har vist at ADHD udgør en risikofaktor for udviklingen af stofafhÌngighed. 35 % af alle voksne ADHD patienter udvikler süledes alkoholdafhÌngighed. Mange ADHD patienter har desuden et øget forbrug af nikotin, som ofte fører til forbedringer af opmÌrksomhed, koncentrationsevne og bedre impulskontrol. Man mü derfor forvente at en stor andel af alkoholmisbrugere har en udiagnosticeret alkohol ADHD komorbiditeter.

adhd alkohol komorbiditet

Alkohol ADHD komorbiditeter

For at afklare hvor vidt dette er tilfÌldet undersøgte man 91 alkoholmisbrugere for ADHD symptomer med en rÌkke tests. Man undersøgte ogsü disse patienters nikotinafhÌngighed.

Undersøgelses viste at en stor del af de alkoholmisbrugere, der blev indlagt pü en afvÌningsklinik pü en psykiatrisk hospital opfyldte kriterierne for diagnosen ADHD. Det viste sig at en stor del af disse alkolmisbrugere havde ADHD som børn og at en stor del af disse stadig havde ADHD som voksne: En stor del af patienterne kunne have füet diagnosen ADHD i deres barndom, og en del af disse havde i deres voksne tilvÌrelse stadig ADHD symptomer nok til at fü diagnosen:
23.1 % af deltagerne i undersøgelsen viste sig at opfylde kriterierne for barndoms ADHD og
33.3 % af disse opfyldte stadig kriterierne for AHDH som voksne.

Alkohol ADHD er ogsü forbundet rent statistisk: ADHD udgør ogsü en vigtig risikofaktor for udviklingen af alkoholisme. Patienter med alkohol ADHD komorbiditeter var langt mere tilbøjelige til at starte deres alkoholforbrug i en tidlig alder, og ADHD udgør derfor en risikofaktor for tidlig introduktion til alkohol.

Tilsvarende er nikotin afhĂŚngighed betydeligt mere udbredt hos alholmisbrugere der ogsĂĽ have en ADHD diagnose. 76.2 % af de alkoholmisbrugere der havde en ADHD diagnose viste sig ogsĂĽ at have udviklet nikotinafhĂŚngighed. Dette skal sammenlignes med de kun 45.7 % af alkoholmisbrugere uden ADHD, der havde udvikler nikotinafhĂŚngighed.

Dette leder til den antagelse at der er en sammenhĂŚngen mellem ADHD patienters nikotinafhĂŚngighed og deres alholmisbrug og at begge former for misbrug udgør en slag “selv-medicinering”.

Det har vist sig at medicinsk behandling af ADHD (med stimulanser) giver en reduktion af rygning hos unge med ADHD. Det har ogsĂĽ vist sig at behandling med nikotin-atagonister er effektiv overfor ADHD.

Det har ogsü vist sig at ADHD bevirker en hurtigere overgang fra brug til af alkohol til afhÌngighed af alkohol.
Tilsvarende viser det sig at ADHD gør behandling af misbrug mere vanskeligt: Det tog mere end dobelt sü lang tid at gennemføre en afvÌnning for en gruppe med ADHD end for en tilsvarende kontrolgruppe uden ADHD: 144 müneder vs. 60 müneder.

Undersøgelser af Alkohol ADHD patienter har vist at ADHD efter afhÌngighed büde kan føre til en lÌngere varighed af alkoholmisbruget og en lavere succes rate for afvÌning. Tilsvarende har voksne med ADHD, der søgte behandling vist sig at udvise mere kronisk og mere omfattende alkoholafhÌngighed og en langsomere afvÌning fra cigaret afhÌngighed og alkoholmisbrug.
Tilsammen viser disse undersøgelser at ADHD püvirker büde hvornür, hvor hurtigt alkoholafhÌngighed udvikles og hvor svÌrt det efterfølgende er at blive uafhÌngig.

Konklusionen pü undersøgelsen var at et stort antal ADHD patienter lider af alkoholafhÌngighed og at et endnu større antal lider af svÌr nikotinafhÌngighed. Disse resulatater tyder pü at der efter al sandsynlighed er en forbindelse mellem ADHD og büde nikontin- og alkoholafhÌngighed og at denne form for alkoholmisbrug er en form for selvmedicinering. Resultatet viser ogsü vÌrdien af tidlig diagnosticering og tidlig behandling af ADHD som forebyggende indsats for alkoholmisbrug og alkoholafhÌngighed. Alkohol ADHD komorbiditeter har svÌre konsekvenser for helbredet og bør om muligt forebygges.

 
 
 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.