Søvn følelser og reaktioner på negative oplevelser

Hidtil har man ikke vidst meget om, hvordan søvn påvirker reguleringer af vores følelser og vores følelsestilstand i vores hjerne. Antagelsen har været at mangel på søvn fører til dysregulering og mere kaos i vores følelsestilstande, men dette har mest været baseret på subjektive oplevelser og enkelt tilfælde. Nu har en undersøgelse vist at mangel på søvn har konsekvenser for impulskontrol og reaktioner på negative indtryk. Normalt er reguleringen af vores følelsesreaktioner noget der sker i et samspil mellem amygdala og præfrontal kortex.

søvn følelser

Amygdala er hjernens center for instinktive reaktioner på den situation vi befinder os i eller oplever. Alle hændelser bliver tolket ud fra vores egne erfaringer og ud fra urgamle nedarvede instinkter. Kamp eller flugt instinkter aktiveres i amygdala, hvis vores oplevelse af omgivelserne er tilstrækkeligt skræmmende eller truende.

Men disse oplevelser og de instninktive reaktioner filtreres normalt gennem en mere rationel forståelse af vores situation. Amygdala er tæt forbundet til præfrontal kortex, der representerer mere detaljerede og specielt mere abstrakte forståelser af vores sitation. Gennem dette tætte netværk påvirker og hæmmer præfrontal kortex de rå instinktive reaktioner i amygdala. Det sikrer, at vi kan overvinde vores instinktive reaktioner, sådan at vi f.eks. ikke bliver alt for bange for højder, edderkopper eller slanger.

søvn følelser og negative reaktioner: Effekten af søvnmangel viste sig på to måder: Dels var der en mere intens reaktion, med 60 % stærkere aktivering i sammenligning med kontrolgruppen. Desuden var et 3 gange så stort område af amygdala aktiveret hos de, der ikke havde sovet.
Søvn følelser og negative reaktioner: Effekten af søvnmangel viste sig på to måder: Dels var der en mere intens reaktion, med 60 % stærkere aktivering i sammenligning med kontrolgruppen. Desuden var et 3 gange så stort område af amygdala aktiveret hos de, der ikke havde sovet.

Den emotionelle hjerne uden søvn – manglende koordinering mellem præfrontal kortex og amygdala

Hvor godt dette fungerer kan man måle ved at se på fMRI skanninger af aktiviteten i amygdala. Når denne aktivetet er afdæmpet betyder det at præfrontal kortex fungerer godt. I undersøgelsen delte man 26 unge forsøgspersoner i to grupper. Kontrolgruppen sov normal om natten og blev lagt i skanneren dagen efter. De øvrige forsøgpersoner blev holdt vågne natten igennem.   Begge grupper blev testet dagen efter: Mens man scannede deres hjerne, fremviste man en række billeder, der normalt vækker neutrale eller negative oplevelser. Negative reaktioner på den slags billder kan normalt ses som reaktioner i amygdala. søvn følelser

Søvn følelser og reaktioner på omgivelserne hænger tæt sammen. Effekten af søvnmangel viste sig på to måder: Dels var der en mere intens reaktion, med 60 % stærkere aktivering i sammenligning med kontrolgruppen. Desuden var et 3 gange så stort område af amygdala aktiveret hos de der ikke havde sovet. Ved en nærmere analyse fandt man at der var mindre forskel i reaktioner på de mest neutrale billeder, men at der var store forskelle i reaktioner på de mest negative billeder. Dette tolkes som en speciel følsomhed over for negative indtryk, ved søvnmangel. Man forsøgte desuden at afklare om den stærkere reaktion var udtryk for en svagere funktion i præfrontal kortex. Dette undersøgte man ved at se på ko-variation mellem præfrontal kortex og amygdala under fremvisningen af billederne. Den statistiske anaylse af undersøgelsens data viste at de der havde sovet havde en langt stærkere koordinering mellem præfrontal kortex og amygdala. Hos de, der ikke havde sovet, fandt man derimod en stærk forbindelse mellem amygdala og centre i hjernestammen, der har at gøre med frygt og reaktioner på overraskelser. Samlet set tyder dette på at søvnmangel fører til en ringere rationel styring af emotionelle reaktioner.

 

Impulsivitet og impulskontrol:

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.