Undersøgelse og vurdering af kognitive svækkelser hos deprimerede

Det synes at være afgørende vigtigt at undersøge og afdække kognitiv dysfunktion ved depression. Kognitive dysfunktion er et centralt kriterie for diagosticernig af depression. Kognitive svækkelser er som vi har set en tidlig indikator for senere depression og de udgør en afgørende del af symptomatologien, der ses både før under og efter en depressiv episode. Der er desuden meget der tyder på at de spiller en primær kausal rolle for udløsning af en depresiv episode og således udgør en selvstændig sårbarhedsfaktor for senere depresive episoder, både for patienter, der oplever deres første depression og patienter med tilbagevendede periodisk depression. Af disse grunde ville det derfor være nærværende at forestille sig at man testede depresive patienter for kognitive symptomer. Men dette er er ikke noget man i vid udstrækning benytter sig af. Faktisk har man ikke i psykiatrien udviklet noget specialiseret testværktøj, der kan dække dette behov (McIntyre, 2013).

Dette er en hindring for en effektiv behandlingsmæssig indsats, men desuden noget, der hindrer en klar kvantitativ forståelse af kognitiv dysfunktion ved depression og en effektiv vurdering af forskelligartede undersøgelser og kilder til evidens.

Undersøgelse og vurdering af kognitive svækkelser hos deprimerede

Mens neuropsykologiske tests afdækker objektive og målbare kognitive deficits ved deperssion, så er forholdet mellem de objektive test resultater og de tilsvarende subjektive vurderinger af kognitive begrænsninger, som de opleves af patienten, en mere usikker afære. Dette skaber usikkerhed omkring validiteten af angivelser, der støtter sig til angivelser fra patienten selv: Er subjektive vurderinger af kognitive begrænsninger farvet af de affektive sider af depression og derfor mindre troværdige?Af disse grunde må det anbefales at sådanne subjektive angivelser primært anvendes til at afgøre om der er behov for at foretage mere objektive målinger af funktionsniveau.

Instrumenter som “mini mental state examination”, der anvendes mere rutinemæssigt i psykiatrisk screening er ikke valideret for afdækning af kognitiv funktion ved depression. Når den massive betydning af kognitiv dysfunktion ved depression tages i betragtning, bør klinkere være opmærksom på behovet for at gennemføre en tilstrækkelig sikker og objektiv afdækning af disse symptomer.

Bortolato (2014) påpeger at man givet den enorme byrde, der er forbundet med de kognitive symptomer ved depression, bør være opmærksom på vigtigheden af at identificere disse symptomer og af at registrere deres udvikling over tid.

Kilder: