Eksekutive funktioner

Eksekutive funktioner er de metoder, som kan bruges til at gribe ind i og Ìndre forløbet af reaktioner og processer i hjernen.

Typisk medregnes følgende funktioner under de eksekutive funktioner:

Arbejdshukommelse: Bør ikke forveksles med korttidshukommelse. Udgør bevidsthedens “arbejds bord”, hvor elmenter der er relevante for den aktuelle opgave kan placeres, kombineres og erstattes med mere relevante elementer.

OpmÌrksomhedsregulering: Evnen til at øge fokus pü elementer i arbejdshukommelsen, som er vagt angivet, men som kan blive gjort mere eskplicitte og detaljerede ved at indhente relevant associeret materiale fra hukommelsen.

Skift: Udskiftning af relevante elementer i arbejdshukommelsen, nĂĽr fokus skifter til en ny opgave.

HÌmning og impulskontrol: Evnen til at hÌmme impulser, der kan eller vil skabe uønskede effekter pü tilstand eller adfÌrd.

Emotionel regulering: Evnen til at øge eller reducere aktiveringen af en emotionel reaktion. En paraply-betegnelse for alle metoder, der har den ønskede virkning.

Selvmotivering: Evnen til at øge en bestemt adfÌrd gennem manipulation af opmÌrksomhed, f.eks. opmÌrksomhed pü behov, resutltat eller belønning.

Eksekutive funktioner er primĂŚrt funktioner, der udgĂĽr fra prĂŚfrontal kortex og primĂŚrt fra dorsolateral prĂŚfrontal kortex. Emotionel regulering sker via orbitofrontal (ventromedial) prĂŚfrontal kortex.

Se hoved artikel: [Eksekutive Funktioner] Introduktion