Metakognitiv

Metakognition er kognition eller tankevirksomhed, der er fokuseret pü tanker og sindets funktion. Metakognition er relevant i situationer, hvor man forsøger at Ìndre adfÌrd, lÌre en ny müde at reagere pü eller hvis man er i psykoterapi.

Metakognitiv viden er hvad et individ ved om sig selv og om andres sind.

Metakognitiv regulering er regulering af tankeprocesser og indlĂŚrings-processer.

Metakognitive oplevelser kan vĂŚre oplevelser af den aktuelle tankevirksomhed, f.eks. ved meditation.

Man mender at metakognition har betydning for indlÌring og at motivation er udtryk for metakognitiv regulering af opmÌrksomhed rettet mod bestemte stimuli. Hjernens eksekutive funktioner er afgørende for metakognition: OpmÌrksomhedsregulering, arbejdshukommelse, bevidsthed og egen-regulering.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi sigter specielt pü at varetage metakognitive processer og mønstre. Der er f.eks. ved metakognitiv terapi for angst fokus pü dysfunktionelle tankemønstre, der virker angst-fremmende.