Personlighedsforstyrrelse

I modsætning til diagnoser som depression og angst, der angår en akut tilstand, så er personlighedsforstyrrelser angivelser af varige tendenser til at skabe problemer, f.eks. sociale problemer og afvigende adfærd.

Personlighedsforstyrrelser er typisk angivet ved deres adfærdsudtryk: Histrionisk personlighedsforstyrrelse, tvangspræget personlighedsforstyrrelse eller dependent personlighedsforstyrrelse.

Der kan ligge komplicerede psykologiske mekanismer bag de adfærdsproblemer, der ses ved personlighedsforstyrrelser.

Borderline personlighedsforstyrrelse (emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse) har særstatus som en ofte mere alvorlig diagnose: Ved borderline personlighedsforstyrrelse ses ofte enten selvmordsadfærd, alkohol- eller stof-misbrug, spiseforstyrrelser eller andre alvorlige adfærds problemer. Typiske ses også komorbide diagnoser for angst eller depression.

Typer af personlighedsforstyrrelser:

Ængstelig eller evasiv personlighedsforstyrrelse, er præget af undgåelsesadfærd og mere sjældent af oplevelser af angst.

Tvangspr√¶get personlighedsforstyrrelse er pr√¶get af rigide handlem√łnstre, manglende smidighed og ringe tilpasning.

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse er præget af opfattelser af egen betydning, ofte med overdrivelser af evner, anseelse eller popularitet.

Histrionisk personlighedsforstyrrelse er præget af opmærksomhedskrævende adfærd og en dramatisk selviscenesættelse.

Borderline personlighedforstyrrelse, der officielt betegnes som emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, er pr√¶get af negative f√łlelser og ustabile relationer.

Dependent personlighedsforstyrrelse er præget af uselvstændighed i relationer og adfærd.

Se også hoved artikel: Personlighedsforstyrrelser