Kan ikke sove – ADHD og Søvnproblemer

En undersøgelse viser at søvnproblemer optræder oftere hos de som har ADHD symptomer enten i form af uopmærksomhed eller hyperaktivitet.  Dette gælder både nuværende, aktuelle søvnproblemer og søvnproblemer, som man tidligere har oplevet.

2248 studerende blev testet med den kinesiske version af “Adult ADHD Self-Report Scale”.  De studerende blev ud fra deres testresultater inddelt i grupper af “sikker ADHD” (0.7 %) “sandsynlig ADHD” (5.7 %) og “sandsynligvis ikke ADHD” (93.6 %). De studerende udfyldte desuden en række spørgeskemaer angående deres sove-vaner, søvnkvalitet og eventuelle søvnproblemer.

De angav her deres oplevelser af tidlig søvnløshed, søvnløshed i midten af søvnperioden, søvn angst (night-terror), tendenser til at gå i søvne, til at tale i søvne, til at skære tænder under søvnen, og til at snorke. Dette blev registreret for deres dels for deres nuværende situation og dels for tidligere oplevelser af problemer.

kan ikke sove

ADHD/uopmærksomhed

Uopmærksomhed, men ikke hyperaktivitet, korrelerede med et større søvnbehov og en større forskel mellem søvnbehov og varigeheden af nattesøvnen, efter egen vurdering. Søvnens varighed viste sig at have betydning for de i grupperne ADHD og sandsynlig ADHD, der har uopmærksomhed som det primære symptom. Denne gruppe viste sig at have behov for en væsentligt længere søvnperiode for at opnå en normal funktion i hverdagen.  Det viste sig også at disse grupper havde den største difference mellem deres søvnbehov og varigheden af deres nattesøvn.

Hos deltagere med ADHD/uopmærksomhed var der en større forekomst  af søvnløshed, af  mareridt, af snorke symptomer og flere oplevede at tale i søvne end der var for “ikke-ADHD”-gruppen.

I sammenligning med ikke-ADHD gruppen havde gruppen af sandsynlig ADHD en højere frekvens af alle søvnproblemer bortset fra tendensen til at skære tænder og til at tale i søvne.

ADHD/hyperaktivitet-impulsivitet

I gruppen af “sikker ADHD” fandt man en øget nuværende tendens til tidlig søvnløshed, snorken. For deres livsforløb generelt fandt man at de havde samtlige de undersøgte problemer. I sammenligning med gruppen af “sandsynligvis ikke ADHD” havde gruppen af “sandsynligvis ADHD” en større tendens til nuværende søvnløshed, søvn angst, mareridt og snorken. Ser man på tidligere problemer så har de også haft flere oplevelser af alle de undersøgte symptomer, lige bortset fra tendensen til at tale i søvne.

Det blev konkluderet at ADHD symptomer hos unge typisk er relateret til søvnproblemer.

Resultatet indikerer at unge voksne med uopmærksomhed og hyperaktivitet-impulsivitet har en større forekomst end andre af nuværende og tidligere søvnproblemer.

Undersøgelsen viste et interessant mønster for forskelle mellem oplevet søvnbehov, faktisk søvn og ADHD symptomer: Oplevelsen af et større søvnbehov kan muligvis forklare, hvorfor der er en øget tendens til uomærksomhed, selv om der ikke er nogen forskel på længen af den faktiske registrede søvnperiode. Dette kan tyde på at gruppen af unge voksne med uopmærksomheds-symptomer kan have et behov for en længere søvnperiode for at opretholde en normal funktion i dagtimerne.

De kausale forhold mellem ADHD og søvnproblemer er stadig uafklarede og denne undersøgelse viser kun korrelationer, ikke kausalitet. Desuden kan adfærdsproblemer som hyperaktivitet tænkes at påvirke tendensen til søvnproblemer. F.eks. kan adfærdsvanskeligheder føre til forstyrrelser af søvnen uafhængig af ADHD kerne-symptomer. Det kan også tænkes at ADHD-symptomer og søvnproblemer alene er relaterede ved at have fælles årsager, f.eks. ved at skader i hjernen fører til begge typer af problemer.

Konklusioner

Der er grund til at at tage det alvorligt hvis man kan ikke sove. Det synes at være specielt vigtigt for unge voksne med ADHD-symptomer at få afklarede eventuelle søvnproblemer. Omvendt bør personer med søvnproblemer overveje om der er grund til at se på ADHD-symtomer, der ofte har konsekvenser i form af ulykker, misbrug, ringe eksamensresultater, arbejdspladsproblemer, m.m.

Der bør gives psyko-edukation til de der både oplever søvnproblemer og ADHD-symptomer: søvn-hygiejne og adfærdsændringer bør fremmes for at forebygge uopmærksomhed i dagtimerne, irritabilitet og søvnighed, sådan at præstation i skole og på arbejde kan minimeres.

Søvn relaterede artikler:

ADHD relaterede artikler: