Tl;dr

Store m√¶ngder data fra en lang r√¶kke unders√łgelser, viser at kognitive forstyrrelser, kognitive sv√¶kkelser, hukommelsesbesv√¶r og koncentrationsbesv√¶r udg√łr en central faktor i udviklingen af depression. Denne p√•virkning fra kognitive sv√¶kkelser ser ud til at have sin virkning uafh√¶ngigt af affektive symptomer. ¬† Dette betyder b√•de at effekten af kognitive forstyrrelser kommer f√łrst, at de er √•rsag til en del af de affektive symptomer og at behandling af affektive symptomer ikke n√łdvendigvis afhj√¶lper de kognitive sv√¶kkelser, der ses ved klinisk depression.

Kognitive svækkelser ved depression

Introduktion til kognitive svækkelser ved depression

Sv√¶r depression rammer ca. en af syv personer i l√łbet af deres livstid. Sv√¶r depression er pr√¶get af en h√łj tilbagefaldsrate, af manglende eller mangelfuld genvindelse af fuldt psykisk helbred og er pr√¶get af en sygdomsrelateret kronisk symptom byrde. ¬†

Kun omkring 30% af patienter med svær depression opnår fuld helbredelse efter behandling med standard antidepressiv medicinering. Hovedparten af patienterne opnår ikke langsigtet funktionel helbredelse.    

Den kroniske belastning fra reciduale (vedvarende eller kroniske) symptomer hindrer en genetablering af tidligere psyko-social funktion og √łger risikoen for tilbagefald og nye episoder med sv√¶r depression. De tilbagev√¶rende symptomer efter endt behandling med antidepressiver f√łrer i mange tilf√¶lde til kronisk psykiske lidelse. ¬† ¬†

Selv de patienter, der anses som værende helbredte for deres depression, opnår ikke en fuld funktionel helbredelse. Funktions-svækkelser og reduceret psyko-social funktion bidrager til de sociale omkostninger ved svær depression, f.eks. i forhold til arbejds-produktivitet.    

I denne forbindelse er det værd at fremhæve, hvilke kliniske elementer af depression, der korrelerer med psykosocial funktion: En række studier har vist, at kognitiv dysfunktion er en vigtig forudsætning for psykosocial funktion, og at kognitive svækkelser, er en hindring for genetablering af fuld psyko-social funktion.    

Af samme grund n√¶vner b√•de DMS-5 og ICD-10 diagnostiske elementer som “tanke- eller koncentrationsbesv√¶r”. Ogs√• F32.1, depressiv enkeltepisode af moderat grad og F 32.0, depressiv enkeltepisode af lettere grad, har formuleringen “tanke- og koncentrationsbesv√¶r” med som et diagnostisk kriterie. I diagnose-manualerne er der ikke nogen afklaring af de kausale sammenh√¶nge mellem kognitive og affektive symptomer, men de seneste 30 √•rs fokusering p√• kognitiv terapi for depression er baseret p√• en antagelse om at de affektive symptomer er medieret af kognitiv dysfunktion, og at behandlingen med fordel kan rettes mod denne dysfunktion. ¬† ¬† ¬†

Det er dokumenteret at 50% af alle patienter med depression har kognitive sv√¶kkelser af en st√łrrelse af mindst en standard afvigelse fra gennemsnit i en test eller m√•ling, mens halvdelen af disse patienter har sv√¶kkelser p√• mindst 2 stadardafvigelser under gennemsnit. ¬† Forskellige men overlappende kognitive dom√¶ner er sv√¶kket ved sv√¶r depression. Dette inkluderer opm√¶rksomhed, hukommelse, psykomotorisk hastighed (g!) og eksekutive funktioner.¬†Eksekutive funktioner er som bekendt de funktioner, der g√łr det muligt at koordinere en r√¶kke andre kognitive funktioner, ved gennemf√łrelse af m√•lrettet adf√¶rd, enten praktisk adf√¶rd eller beslutningsprocesser. ¬† Moderate sv√¶kkelser ser ud til at forts√¶tte selv om patienterne ikke l√¶ngere opfylder kriterier for depression (“deprimerede patienter i bedring”). ¬† ¬†

Dermed synes kognitiv dysfunktion at repr√¶sentere en kerne-dimension af sv√¶r depression, som er uafh√¶ngig af og adskilt fra affektive symptomer. ¬† Selv om standard antidepressiv medicinering kan modvirke kognitive sv√¶kkelser ved depression, s√• er disse virkninger begr√¶nsede og kun delsvist effektive i forhold til de faktiske symptomer. Der er desuden forel√łbige forskningsresultater, der peger p√• at kognitive sv√¶kkelser hos deprimerede patienter kan v√¶re en indikator for manglende effekt af seretonin genoptagelses h√¶mmere (SSRI-midler) og seretonin-noradrenalin genoptagelses h√¶mmere (SNRI) midler. Dette antyder at sv√¶kkelser i visse kognitive dom√¶ner kan kr√¶ve behandling ud over standard behandling med antidepressive SSRI- eller SNRI-midler. ¬† ¬†

I det f√łlgende vil vi se n√¶rmere p√•: ¬†

1) Hvilke kognitive funktioner er typisk svækkede?

2) Hvilke funktionelle (psyko-sociale) sv√¶kkelser, er typisk f√łlger af disse kognitive sv√¶kkelser?

3) Hvilke neuropsykologiske test, instrumenter og subjektive vurderinger er relevante for  screening for og vurdering af kognitive svækkelser ved depression?

4) Hvad siger de studier, der har set på effekten af antidepressiv medicinering på kognitiv funktion?

5) Hvilke behandlings perspektiver kan man pege på i forhold til kognitiv dysfunktion?

Kilder:

Bortolato B, Carvalho AF, McIntyre RS (2014): Cognitive dysfunction in major depressive disorder: a state-of-the-art clinical review