fbpx

Komorbid angst hos voskne med Tourettes syndrom

Vi har før set på komorbid angst hos børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser, men disse er ikke de eneste, der kan have et udækket behov for behandling for angst: Også voksne med Tourettes syndrom viser sig at lide af angst og andre komorbiditeter til den grundlæggende sygdom. 

Tourettes syndrom og Tics

Tourettes syndrom er præget af motoriske og verbale tics, som f.eks. ufrivillige udbrud af ord, udtryk eller lyde. Specielt eder og bandeord kan udgøre disse verbale tics, men det kan også være fløjtelyde, nynnen eller at man rømmer sig.  Motoriske tics består typisk i at man blinker, trækker på skuldre, ryster på hovedet, banker i bordet, virrer med næsebor, kaster sit blik rundt i synsfeltet eller sparker ud med sine ben eller fødder. 

For en del Tourettes patienter aftager disse tics efter ungdomsårene. Men ca. halvdelen af alle patienter har stadig symptomer ind i voksenalderen. Og en undersøgelse har vist, at for de patienter, der stadig har tics ind i voksenalderen, udgør disse tics en væsentlig hindring for deres livskvalitet: Tics kan udgøre et alvorligt handicap og en hindring for arbejdsmæssig og social funktion. 

Tourettes symptomer kan være ødelæggende for social og arbejdsmæssig funktion

I denne video kan man se, hvor massive problemer, det kan give at have Tourettes syndrom og hvor forstyrrende, det er i forhold til at have en normal hverdag.

Tourettes Teen er en Australsk piges youtube kanal, hvor man kan følge med i hendes hverdag med Tourettes syndrom.

Komorbide lidelser ved Tourettes syndrom 

Men ud over de store problemer med tics som er almindelige ved Tourettes syndrom, så har det vist sig at voksne Tourettes patienter typisk har en række komorbide lidelser: 

 • Klinisk depression – 16,7%
 • Depressivt humør – 12,1%
 • Bipolar lidelse – 12,1 %
 • Selvskadende adfærd eller raserianfald – 4,5%, 
 • ADHD i løbet af barndom – 33,3%
 • Voksen ADHD – 18,2 %
 • Alkohol eller stofmisbrug (SUD) – 22,7%
 • Psykose og rastløse ben – 1.5 %

Det som alle disse lidelser har til fælles er overaktiv limbisk impulsivitet og underaktiv præfrontal kontrol over opmærksomhed, indfald, følelser eller tolkninger. Disse former for komorbiditet mere end antyder at svigtende præfrontal funktion er kilden til disse forskellige former for komorbiditet. 

Komorbid angst

Men disse forskellige former for komorbid lidelse er dog relativt sjældne i sammenligning med forskellige former for komorbid angst:

Undersøgelsen vist at:

 • Næsten 32 % var diagnosticeret med OCD (Obsessive Compulsive Disorder, tvangslidelse eller tvangs-forstyrrelser).
 • Hele 62% udviste OCD-adfærd,
 • Næsten 29% led af panikangst
 • Yderligere 21 % udviste andre angst-symtomer 

Generaliseret angst

Hvad er panikangst?

Ecstacy behandling for PTSD

Komorbid angst hos voskne med Tourettes syndrom

Behandling af angst hos autistiske børn

previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Ryleigh Hawkins: Tourettes Teen

ScienceDaily (2010): Anxiety/panic disorder most frequent disabling comorbid disorder in Tourette syndrome patients, study finds