Kredsløbsfunktioner vs. adfærdsmæssige responser

 

Kredsløbsfunktioner vs. adfærdsmæssige responser

Fordi forskellige grupper af pattedyr har stået over for forskellige grader af selektionspress, kan de adfærdsmæssige responser, der kontrolleres af nedarvede overlevelseskredsløb, variere. Som etiologer længe har bemærket, så bliver mange overlevelsesorienterede adfærdsmønstre udtrykt på måder, som er specifikke for arten.
Tag f.eks. flugt fra en trussel. Vi har set evidens for nedarvede forsvarsorienterede overlevelseskredsløb blandt hele gruppen af pattedyr og endda blandt hele gruppen af hvirveldyr. Men de adfærdsmæssige reaktioner, der kontrolleres af disse overlevelseskredsløb kan have store og dramatiske variationer. Så mens de fleste pattedyr flygter på alle fire ben, så vil nogle (mennesker) flygte på to ben, nogle vil flygte ved at flyve (flagermus), og andre ved at svømme (hvaler, sæler, hvalrosser). Tilsvarende er sexuel adfærd og fødesøgning stort set bevaret i samme form på det neurale system niveau, men udtrykkes adfærdsmæssigt helt forskelligt blandt forskellige pattedyr. F.eks. er androgen aktivitet vigtig i alle mandlige pattedyrs hypotalamus, hvorimod den process der “leverer” sæden er vidt forskellig af hensyn til de forskellig kropslige konfigurationer for hver specifik art. Således kan den response, som et overlevelseskredsløb aktiverer for at nå et ovelevelsesmål være artsspecifik, selv om kredsløbet stort set er ens for alle arterne (selv om der må være forskelle, i det mindste i forhold til det motoriske output). Overlevelseskredsløbets kerne er det samme for et stort antal arter.
Ved at fokusere på den udviklede funktion for et kredsløb (forsvar, reproduktion, energi og ernæring, vædskebalance, thermoregulering) i stedet for på den konkrete response, som kredløbet kontorolerer, kan et sæt arts-uafhængige kriterier afdækkes, kriterier der definerer de hjernesystemer, der detekterer signifikante hændelser og kontrollerer responsen på disse situationers udfordringer og muligheder.

 

 

Comments on Kredsløbsfunktioner vs. adfærdsmæssige responser