fbpx

For lavt blodsukker [konsekvenser]

En række undersøgelser har fundet at der er en forbindelse mellem i lavt blodsukker og impulsivitet: Mange forskellige forhold tyder på, at lavt blodsukker symptomer gør individer mere impulsive. En svensk undersøgelse målte glukose under faste og brugte spørgeskemaer til at undersøge tidligere adfærd. Blandt mænd var lavere niveauer af glukose forbundet med en øget impulsivitet over en bred vifte af adfærdsformer, som f.eks. at handle efter indskydelse, at lyve, seksuel promiskuitet, at komme for sent på arbejde, at handle uforsvarligt, at opføre sig selvisk og at udnytte andre. Glukose var ikke signifikant knyttet til impulsivitet hos kvinder, men dette kan skyldes en fejl i undersøgelses design, der bevirkede at kvinder generelt rapporterede relativt færre antal impulsive handlinger.

Lavt blodsukker symptomer

Det hypotetiske link mellem glukose og impulsiv adfærd er også påvist i Gailliot & Baumeisters egne undersøgelser: Hvide forsøgspersoner diskuterede deres syn på kontroversielle racemæssige spørgsmål med enten en hvid eller en sort forsøgsleder. Det kræver selvkontrol at afstå fra impulsivt at ytre negative holdninger eller fordomme i en diskution med en person af anden race (sådan at man undgår at sige noget, der kan opfattes som fordomsfuldt). Diskusioner med en sort forsøgsleder fik glukose niveauet til at falde. At diskutere med en hvid forsøgsleder om de samme emner havde ikke nogen påviselig effekt på glukose niveauet. Desuden blev effekten på glukose mest set blandt de deltagere, hvis vanemæssige motivation til at undgå stereotyper og fordomme var lav, sådan at opgaven med at diskutere kontrorversielle spørgsmål om race med en sort forsøgsleder mere krævende og derfor påvirkede deres glukose niveau mere.

Deltagere som vanemæssigt holdt sig tilbage fra fordomsfulde eller stereotypiske opfattelser havde lettere ved at gøre det i den relativt spændte situation med den sorte forsøgsleder.

I et andet forsøg blev deltagerne bedt om at gennemføre en tanke-undertrykkelses øvelse. Denne øvelse (tænk ikke på en hvid bjørn i ti minutter) har tidligere vist sig at føre til ego-depletion. Anden del af deres opgave bestod i at forsøge at tegne en figur i en streg, hvilket ikke er muligt med den givne figur. Opgaven blev brugt som et mål for selvkontrol og udholdenhed under frustrerende omstændigheder, jo længere udholdenhed, jo bedre selvkontrol. Mellem første og anden del af eksperimentet blev deltagernes glukose målt og et højere glukose niveau var associeret med bedre efterfølgende selvkontrol og længere udholdenhed. Glukose tillod tilsyneladende deltagerne at overvinde impulsen til at give op. Omvendt er lavt blodsukker symptomer en tendens til at give op hurtigere end ellers og mindre udholdenhed.

Gailliot og Baumeister har desuden fundet at indtag af glukose efter den første del af eksperiementet reducerede impulsiviteten. Deltagerne gennemførte først enten en tankeundertrykkelses øvelse (ikke tænke på hvid bjørn) eller en kontrol opgave. De fik derefter enten en glukose drik eller de fik lov at læse magasiner. Derefter blev deres selvkontrol målt ved at tage tid på deres vedholdenhed med en frustrerende (og faktisk umulig) opgave. Tankeundertrykkelses-opgaven var designet til at udtømme selv-kontrol ressourcer. I sammenligning med gennemførelse af en opgave der ikke krævede opmærksomhedskontrol viste det sig at tankeundertrykkelsen førte til deltagerne gav op tidligere over for den umulige opgave. Men denne effekt blev elimineret, hvis man mellem opgaverne fik tilført ny energi i form af en glukose drik. Konklusionen er at den tanke-undertrykkende opgave førte til reduktion af glukose niveauet, og at glukose drikken genskabte et mere optimalt niveau, sådan at deltagerne kunne holde ud længere.

Lavt blodsukker symptomer viser sig som en ringere impulskontrol og mere ukontrolleret impulsivitet
Lavt blodsukker symptomer viser sig som en ringere impulskontrol og mere ukontrolleret impulsivitet

Lavt blodsukker [symptomer]

Ligesom lavt glukose niveau har dårlig glukose tolerance vist sig at være knyttet til øget impulsivitet. Personer med “sporadisk eksplosivitets forstyrrelse”, som er præget af tilsyneladende ukontrollerbar destruktiv impulsivitet, som f.eks. ødelæggelse af objekter, synes at have vanskeligt ved at mobilisere glukose, altså at have stor insulin resistens. Tilsvarende er personer med diabetes mere impulsive end andre: Diabetikere har større tendens end andre til at udvise et opportunistisk og eksplosivt temperament, defineret som manglende evne til at arbejde mod langsigtede målsætninger og holde ud i forhold til vanskelige og frustrerende opgaver. Pyromaner udviser tilsvarende en lav glukose tolerance og pyromani opfattes normalt som en forstyrrelse af impulskontrollen.

En række konvergerende undersøgelsesresultater fra studier af ernæring knytter også impulsivitet til glukose. Børn som oplever mangelfuld ernæring eller sult er mere tilbøjelige end andre til at handle impulsivt, som f.eks. at udvise hyperaktivitet i deres skoleklasse, at komme forsent til undervisningen og at snakke på upassende tidspunkter i timerne.

Det synes at kunne forklares delvist ved mangelfuld ernærings indflydels på glukose niveaet. Uden en tilstrækkelig kilde til glukose, synes disse børn at være mindre tilbøjelige til at følge normerne for ordentlig opførsel i klasselokalet.

Nogle undersøgelser har altså påvist en forbindelse mellem glukose og impulsivitet. Disse undersøgelser er begrænset af at de mest afdækker korrelationer uden direkte at kunne vise årsagssammenhænge. Selv om det er stemmer med den opfattelse at problemer med glukose er årsag til impulsivitet, kan de også tolkes i modsat retning, sådan at impulsivetet ses som årsag til lavt glukose niveau. Eller tolkninger der henviser til en tredje variable. Der er dog én undersøgelse, der har konkluderet at lavt glukose niveau sandsynligvis er årsag til impulsivitet. Overordnet synes det mere sandsynligt at problemer med lav glukose bidrager til impulsivitet, men det ville være et ønskeligt fremskridt at opnå demonstrationer af en direkte årsags sammenhæng.

Det samlede mønster af disse undersøgelsesresultater er altså i vid udstrækning bekræftende i forhold til ideen om at selvkontrol afhænger af glukose som en energikilde. Lav glukose og ringe glukose tolerance er knyttet til øget impulsivitet, ofte i form af øget adfærd, der er socialt upassende / uacceptabel. Den mest sandsynlige forklaring er at det er glukose problemer, der er årsagen til impulsivitet, selv om der ikke er nok data til at fastslå den direkte kausale forbindelse.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.