Ludomani og borderline personlighedsdforstyrrelse

Behandling af personer med ludomani eller spilleafhængighed er ofte kompliceret fordi klienten også har en personlighedsforstyrrelse. Problematisk spille-afhængighed skaber en række problemer ift. følelser, selvværd, sociale relationer, forhold m.m. og plager ca. et par procent af befolkningen i vesten.

Dette antal er langt mindre end antallet af personer, der ofte eller sjældent deltager i en eller anden form for spil eller gambling, hvor man kan vinde og tabe penge. Man vurderer f.eks. at 70-90 % af befolkningen i Nordamerika er i denne kategori.

Så hvad forklarer forskellen? Hvorfor bliver nogle dybt præget af deres lidenskab eller behov for spil? Hvad er sårbarhedsfaktorer for at udvikle ludomani? Tidligere har forskning vist at klienter med ludomani typisk har andre psykiske problemer, som f.eks. angst, misbrug eller depression. Men for en del forskellige forskere samler interessen sig omkring personlighedsforstyrrelser som en sårbarhedsfaktor for ludomani.

 

Spilleafhængighed og borderline personlighed

 

Meredith Brown fra Monash University i Australien, har set på en række undersøgelser for at afdække eventuelle mønstre i hvilke andre lidelser, der er typiske for folk med ludomani. Hun og hendes team fandt, at specielt personlighedsforstyrrelser var relevante for at forstå klienter med ludomani. De som lider af ludomani deler nemlig typisk karaktertræk med de, som har antisocial personlighedsforstyrrelse, borderline-, histrionisk- eller narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Specielt viste det sig at borderline personlighedsforstyrrelse er mere udbredt blandt de, som har problemer med ludomani sammenligned med de som har kontrol over deres spille-adfærd. Denne personlighedsforstyrrelse er desuden præget af ustabile forhold, impulsivitet, utilstrækkelig emotionel regulering og tendenser i retning af selvmordsadfærd.

Dette giver god mening fordi to grundlæggende træk ved borderline personlighedsforstyrrelse er relevant for ludomani: Impulsivitet og mangelfuld emotionel regulering. Disse to træk præger også en stor andel af de som har en ludomani-diagnose. (Bagby et al., 2008)

Undersøgelsen (Brown et al., 2015) viste da også, at de samme biologiske og sociale faktorer er årsag til både problematisk spille adfærd og personlighedsforstyrrelser. Disse faktorer omfatter bla.a. et dysfunktionelt opvækstmiljø i barndommen, risiko for misbrug (sex og/eller voldeligt), vanskeligheder i forhold til emotionel regulering, misbrug af alkohol eller stoffer, depression og angstlidelser. Personer i begge grupper er typisk præget af social isolation, vanskelige sociale relationer, lavt selvværd, oplevelser af håbløshed og dissociative tilstande.

Spørgsmålet er herefter om behandlingsmetoder anvendt til behandling af borderline personlighedsforstyrrelse som f.eks. dialektisk adfærdsterapi (DAT) vil være en effektiv behandling for ludomain.

 

Kilder:

Meredith Brown, J. Sabura Allen & Nicki A. Dowling (2015): The Application of an Etiological Model of Personality Disorders to Problem Gambling

ScienceDaily (2014): Problem gambling, personality disorders often go hand in hand

R. Michael Bagby, David D. Vachon, Eric Bulmash, and Lena C. Quilty (2008):
Personality Disorders and Pathological Gambling: A Review and Re-Examination of Prevalence Rates

previous arrow
next arrow
Slider

Christoffer Kølgaard – Den Krøllede Hjerne

Visionen med klinikken er overordnet set at gøre en forskel for andre mennesker.

Psykolog Ane Aakerlund

Jeg har en stor ekspertise i arbejdet med særligt sensitive børn, unge, voksne og pårørende

Psykolog Tine R. Holmegaard

Mit fokus er at være hjælpsom for dig og støtte dig til at indgå i de relationer, som er betydningsfulde for dig, bidrage til at udvikle dig og støtte dig i at forvalte dig selv i det, som du står i.

Berg Psykologi

Psykolog Lyngby med fokus på stress og trivselsproblemer - venlig og kompetent

previous arrow
next arrow
Slider