Varierende roller af medfødte og indlærte stimuli

 

Varierende roller af medfødte og indlærte stimuli

Hidtil har vi set, at ubetingede og betingede emotionelle stimuli også kan forstås på en anden måde, dvs. som betingede og ubetingede nøglestimuli for overlevelseskredsløb. De kan også beskrives som motiverende – dvs. stimuli, der motiverer instrumentel adfærd. Oplevelsen af disse stimuli fungerer også som belønninger eller reinforcerende hændelser. Dvs at disse stimuli, vil forstærke sandsynligheden for at en instrumentel adfærd vil blive lært og gentaget.

Tag f.eks. en tone som, er blevet associereret med mad. Dette er en typisk metode til at undersøge positive emotionelle tilstande hos dyr. Tonen er en appetitvække og fremkalder medfødt tilnærmelses adfærd. Den er dog også en nøglestimulus for et overlevelseskredsløb, eftersom det kan udløse spisning, selv i mætte rotter, ved at aktivere kredsløb i hypotalamus, der styrer energi-regulering. Dette kaldes pavlovian-instrumentel overførsel, da værdien af den pavlovske betingede stimulus overføres til den instrumentelle response.

 

Conditioned Stimulus

Selv om vi har fokuseret på de forskellige roller, som betingede stimuli kan spille, så kan tilsvarende argumenter bruges på ubetingede stimuli. Disse er simpelthen stimuli, der medfødt er i stand til at aktivere ovelevelseskredsløb, fremme aktiveringen af komsumatorisk adfærd (mad spises, sex gennemføres) i deres nærvær, eller støtte en pavlovian associativ betingning eller instrumentel kodning.
Hvis vi ønsker det, kan vi altså beskrive en række af effekterne af såkaldte emotionelle stimuli uden brugen af tillægsordet “emotionel”. Disse er medfødte eller indlærte stimuli, der aktiverer og udløser de medfødte responser, der er kontrolleret af disse kredsløb, som modulerer genneførelsen af indlært (tidligere reinforceret) instrumentel adfærd, og som fører til reinforcering af ny instrumentel adfærd.

 
 

Comments on Varierende roller af medfødte og indlærte stimuli