Motivation og overlevelseskredsløb

 

Motivation og overlevelseskredsløb

Emotion og motivation er traditionelt blevet behandlet hver for sig. Emotioner blev set som reaktioner (f.eks. frygt, vrede, afsky, glæde, sorg) på situationer i omgivelserne. Motivation blev set som en indre drift eller drive (f.eks. sult, tørst eller sex-drive). I slutningen af 1960’erne hjalp begrebet om incentiver til en vis tilnærmelse mellem disse. Bindra argumenterede for at emotioner ligesom motivation er influeret af indre faktorer (f.eks. hormoner) og motivation ligesom emotioner er påvirkede af ydre faktorer (f.eks. incentiver).
Motivation påvises adfærdsmæssigt gennem tilnærmelse til ønskede resultater og undgåelse af uønskede resultater. Såkaldt tilnærmelses/undgåelses motivation optræder ofte i to stadier: en forventende, undersøgende, jagt på målobjekter, og gennemførelsen af konsumatorisk adfærd ( medfødte responser kontrolleret af overlevelseskredsløb) når målobjekter er inden for rækkevidde.
Den undersøgende fase er kontrolleret af incentiver, der som nævnt er medfødte eller betingede emotionelle stimuli. Med andre ord stimuli, der er i stand til at aktivere overlevelseskredsløb.
En af de opdagelser, der førte til udbredelsen af incentiv-forståelsen, var at stimuli, der manglede evnen til at tilfredsstille behov og reducere drift (f.eks. ikke-nærende saccarin) ikke desto mindre var motiverende. En vigtig konsekvens var at det svækkede forbindelsen mellem motivation og specifikke funktionelle kredsløb (det vi her kalder for ovelevelseskredsløb). Motivation blev i stedet en mere generel tilstand, der fremmede alle former for adfærd – adfærd, der blev reguleret af incentives.
Nucleus accumbens viste sig at være et knudepunkt for dette system for generel motivation. Adfærdsmæssig opregulering og en “energisk” tilstand blev anset for at være et udtryk for dopamin udløsning i accumbens og incentive processer i accumbens blev anset for at regulere målrettet adfærd.
Et væsentligt spørgsmål er, hvorvidt motivation er en generel (bred) process eller om motivationelt specifikke (smalle) processer i overlevelseskredsløb kan vise sig at være vigtige. Mens der kan vise sig at være generelle sider af motivation (f.eks. adfærdsmæssig opregulering), støtter flere fakta en smallere mere specifik form for motivering.
Når incentives har styret organismens opsøgende adfærd i mål, vil dette aktivere de medførdte komsumatoriske responser, som er specifikke for det aktiverede ovelevelseskredsløb og dets funktion.

 
 

Comments on Motivation og overlevelseskredsløb