Narcissisme og sociale medier

Hvordan pårviker narcissistiske tendenser individers adfærd på sociale medier? Vil en egoistisk personlighed have lettere ved at udfolde sig på sociale medier end i den fysiske virkelighed? En tysk undersøgelse (gennemført af Leibniz Institute for Educational Trajectories Bamberg og University of Würzburg) har set nærmere på forholdet mellem narcissistisk træk og adfærden på sociale medier. Dette blev gennemført som en metaundersøgelse på basis af en række tidligere undersøgelser.

 
Narcissisme og sociale medier
 
 

Narcissistisk Social Karakter

 
 
Man havde tre hypoteser for narcissistisk adfærd på sociale medier:
 

Den første hypotese var at mennesker med granndiøs narcissisme langt oftere benytter sociale medier sammenlignet med de, der har sårbar narcissisme. Sårbar narcissisme er forbundet med øget usikkerhed og et skrøbeligt selvværd og social tilbagetrækning. Modst selvfølgelig grandiøs narcissisme, der udtrykker sig ved meget ophøjede forestillinger om selvet, evner og karakter.

En anden hypotese var at narcissisme var forbundet med antallet af venner og at en række bestemt selv-promoverende adfærdsformer dominerede hos de med narcissistiske træk over andre typiske aktiviter på sociale medier. Altså at de sociale medier vil blive brugt mere til at skaffe sig øget personlig opmærksomhed jo flere narcissistiske træk en person har.

 

Den tredje hypotese var, at man ville finde en forbindelse mellem narcissistisk adfærd og kulturen i de forskellige sociale netværk. I mere kollektivistiske samfund, grupper eller netværk er der mere fokus på fælleskabet og mindre fokus på individer. På sociale medier kan individer med narcissistiske træk måske lettere finde mulighed for at præsentere sig selv på måder, der i mindre grad er styret af de sociale spilleregler, der kan begrænse offline adfærd.

 

Undersøgelsens resultater

 
Man fandt, at der var flere med grandiøse narcissistiske træk på sociale medier end med sårbare narcissistiske træk, hvilket bekræftede den første hypotese. Man fandt desuden en korrelation mellem graden af narcissisme – målt ved antallet af selfies og fotos uploaded til profiler – og antallet af virtuelle venner.
 

Den typiske narcissist bruger altså mere tid på soicale netværk end den gennemsnitlige bruger og udviser specifikke adfærdstræk.

Man fandt et blandet resultat for den sidste hypotese: Man fandt, at der for lande som Malaysia, der har klare sociale hierarkier og en relativt ulige magtfordeling, ses en øget korrelation mellem narcissisme og adfærden på sociale medier. Dette var ikke i samme grad tilfædet for en række vestlige lande som Østrig og USA.

 
Man ved dog stadig ikke om Facebook og Instagram øger narcissistiske tendenser eller blot giver mulighed for at udtrykke disse tendenser.
 

Kilder:

 
 
 
 

 

previous arrow
next arrow
Slider