fbpx

Narcissisme træk fortager sig med alderen

Narcissisme fortager sig med alderen og en undersøgelse viser, at der med tiden sker en generel reduktion af narcissistiske træk: Unge bliver efterhånden mindre selv-fokuserede og mere pro-sociale i deres adfærd og holdninger.
 
Du ved formentlig at narcissisme er et psykologisk problem, som er vidt udbredt i befolkningen. Det er opfattelsen af, at individet selv fortjener mere succes, mere beundring, og at man i det store hele er et bedre menneske end de fleste. Det er træk, som på mange måder er umodne og ofte ligefrem barnlige. Nu har en undersøgelse vist, at disse træk fortager sig med alderen, men ikke for alle og specielt ikke lige meget for alle.
 
Undersøgelsen (Eunike Wetzel et al., 2019) viser, at reduktioner i narcissisme mellem unge og midaldrende er forbundet med de valg omrking erhvervsmæssig løbebane  og de personlige relationer, som hver person udvikler.


Narcissisme træk fortager sig med alderen

Undersøgelses-design

En kohort undersøgelse fulge en gruppe studerende på Berkeley universitet fra deres 18 års alder og 23 år frem, hvor deres alder var 41 år.  Af de oprindelige 486 deltagere i undersøgelsen var 237 tilgængelige for den seneste opfølgning. Narcissime blev vurderet ved brug af en skemaundersøgelse, the Narcissitic Personality Inventory, som er det mest udbredte måleredskab for narcissisme.
 

Narcissime, modenhed og personlighestræk

Det er let at opfatte narcissisme som det modsatte af modenhed. Altså at narcissisme kan ses som en række træk, der giver fin mening for børn og unge, i forhold til de udviklingsbehov, som de har. Men narcissisme er også forbundet med mere permanente personlighedstræk (“big five” personlighedsfaktorer), som f.eks. at man er meget ekstrovert eller har lav score for venlighed. Og selv om narcissisme ikke er stærkt korreleret med samvittighedsfuldhed, så har man set en forbindelse mellem narcissisme og lav selvkontrol. Men hvis lav venlighed og lav selvkontrol er medvirkende faktorer, giver det god mening at forvente, at narcissisme fortager sig med alderen. Specielt bør den forventede aldersudvikling føre til en mindre negativ form for narcissisme. Forskerne forventede bla.a. at en mindre krævende holdning og mindre forfængelig attitude ville være et typisk resultat af aldersmodning.

Mindre narcissisme over tid

Undersøgelsen viste, at der ikke skete store ændringer i hvor narcissistiske hvert individ var i forhold til sine jævnaldrende. De som var mest narcissistiske som 18-årige var altså også de mest narcissistiske som 41 årige. Men man fandt også, at der med tiden skete en generel reduktion af narcissistiske træk: De unge blev efterhånden mindre selv-fokuserede og mere pro-sociale i deres adfærd og holdninger.
 
Man fandt også, at de individer med den mest krævende mentalitet, udviste en tendens til flere negative livsbegivenheder.
 
Det blev også påvist, at unge der opfattede sig selv som ledere udviste en tendens til at få arbejde, hvor de havde mulighed for at kontrollere lavere rangerende medarbejdere gennem ledelse eller ansættelses procedurer. Dette er måske et af de vigtigste resultater af forskningen: Givet deres tendenser i retning af selvisk, selvcentreret adfærd og deres løse risiko håndtering er det bekymrende, at de oftere ender i ledende stillinger, hvor andre ansatte er afhængige af deres adfærd.
 

Sociale konsekvenser af narcissisme

Man fandt også, at de som havde en mere forfængelig selvopfattelse som unge, var tilbøjelige til at opleve ustabile parforhold og ægteskaber som voksne, havde en større andel af skilsmisser og var mindre tilbøjelige til at forblive i forhold lige så længe som deres jævnaldrende. Dette bekræfter tidligere iagttagelser af at narcissisme ofte fører til en mindre forpligtende oplevelse af nære forhold. En lavere grad af investering i tætte forhold er også en bekræftelse af tidligere forskning, der har vist at narcissister har en svækket oplevelser af fællesskaber.


Individuelle variationer

Mens de fleste udviste mindre narcissisme som midaldrende og kun meget få (3%) udviste flere narcissistiske træk, så var der store individuelle forskelle, hvor en mindre gruppe så få og små forbedringer med alderen.

Man var overrasket over at finde, at forfængelighed var positivt forbundet med bedre helbred. Dette kan være et udtryk for den store betydning som forfængelige personer tillæger deres udseende, og som kan motivere til motion, træning, sund kost og en sundere livsstil. Desuden antager forskerne, at en mere negativ oplevelse af personlige nederlag kan motivere til at fokusere mere på de sider af personlighed og personlig adfærd, som faktisk kan ændres og forbedres.

Man så også at antagelsen af mere modne sociale roller, f.eks. at blive forældre, var forbundet med reduktioner af narcissistiske træk: At få børn og at være i et forhold var forbundet med stærkere reduktioner af forfængelige træk end for de, som ikke udviklede disse sociale roller.

Et andet opsigtvækkende resultat var, at de som opnåede ledende positioner udviste en svagere reduktion af narcissistiske træk end andre. Dette resultat er dog usikkert på grund af overrepræsentation af folk i ledende stillinger, der skyldes, at gruppen er selekteret ud af en relativt privilegeret gruppe af unge, nemlig studerende på det højt estimerede Berkeley universitetet.
 
 

 

Narcissisme kan, hvis den er karakteriseret ved impulsivitet og materialisme,  være en faktor for omfanget af impulsløb.
Vi er alle fra natures hånd præget af en grad af narcissisme: Man fortaber sig i følelser og kan i kort tid ikke forholde sig til andet en kvaliteten af den følelse man er optaget af.
Narcisssisme fortager sig med alderen og med tiden sker der en reduktion af narcissistiske træk.
Er selvbevidst perfektionisme en fordel eller en ulempe? For hvem? Kan man få fordelene uden at få ulemperne?
En forklaring på narcissisme kan findes i de positive effekter, det har at man ser mere positivt på sig selv. Faktisk har de vist sig at "grandiose træk" har en forebyggende effekt på f.eks. depressive symptomer.
Tilgivelse omfatter, at man nedtoner sine følelser af at være et offer og sine forventninger om få undskyldning, anerkendelse eller kompensation. Derfor kan det i mange tilfælde synes at være for omkostningsfuldt at tilgive, specielt hvis man har høje tanker om sig selv.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Kilder:

 
 
Eunike Wetzel Emily Grijalva Richard Robins Brent Roberts, 2019: “You’re Still so Vain; Changes in Narcissism from Young Adulthood to Middle Age”