Narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en personlighedsforstyrrelse, der er præget af overdrevne oplevelser af personlig betydning og en overdreven trang til at opnå personlig beundring. Personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse (ofte kaldet
narcissistisk karakterforstyrrelse) har også ofte vanskeligt ved at udvise empati for andre mennesker og er ofte meget lidt interesserede i at udvise omsorg eller støtte, men mindre at det tjener et personligt formål, som f.eks. at opnå status eller opmærksomhed. 

Man kan også finde grandiose borderline personlighedsforstyrrelse symptomer, men disse er som regel ikke så dominerende i symptombilledet som ved narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Et typisk træk ved narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en forholdsvis stærk og konstant jagt på opmærksomhed eller ligefrem berømmelse.

Læs mere om impulsivitet og borderline

Behandling af narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Behandling af narcissistisk personlighedsforstyrrelse er ikke altid mulig, mest fordi personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse på grund af deres lidelse har vanskeligt ved at acceptere, at de har brug for hjælp: Det strider voldsomt mod deres selvbillede, at de skulle have behov for behandling, eller at noget skulle være galt med deres livsførelse.

narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Man har kun i ringe grad klarlagt, hvad der er årsager til narcissistisk personlighedsforstyrrelse, men opvækstmiljø synes at være en afgørende faktor. Ca. 1 % af befolkningen synes at være ramt, og mænd og unge er mere ramt end andre demografiske grupper. 

Mennesker med en narcisistisk personlighedsforstyrrelse kan ofte også opfylde de diagnostiske kriterier for en anden type personlighedsforstyrrelse, som f.eks. histrionisk personlighedsforstyrrelse.

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse blev først beskrevet af psykoanalytikeren Robert Waelder, som skrev meget om kærlighedens psykologi.  

Læs mere om Borderline personlighedsforstyrrelse test

Symptomer på narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Personer med lidelsen:

 • Vil have en overdreven følelse af egen betydning
 • Har en følelse af ret og status
 • Kræver konstant, overdreven beundring’
 • Sygeligt behov for opmærksomhed
 • Forventer at blive anerkendt som overlegen ikke i kraft af færdigheder eller præstationer, men i kraft af sin personlighed
 • Overdriver sine præstationer, færdigheder og talenter
 • Er optaget af fantasier om succes, magt, glans, skønhed eller det perfekte liv
 • Har en tro på egen overlegenhed og vil derfor kun knytte sig til mennesker, der er lige så specielle
 • Ringeagter andre mennesker, fordi de opfattes som mindreværdige
 • Forventer speciel behandling eller at blive favoriseret
 • Udnytter kynisk andre til at opnå det, de ønsker
 • Mangler evnen til at anerkende andres behov og følelser
 • Er ofte misundelig over for andre og tror samtidig at andre misunder dem
 • Arrogant eller hovmodig adfærd i sociale situationer
 • Egoistisk personlighed
 • Insisterer på at have det bedste af alt – for eksempel den bedste bil eller kontor
 • Samtidig har personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse problemer med at håndtere alt, hvad de opfatter som kritik
 • Bliver let utålmodige eller vrede, når de ikke modtager særlig behandling
 • Har betydelige sociale problemer og føler sig let svag eller svigtet
 • Reagerer med vrede eller foragt
 • Har svært ved at regulere følelser og adfærd
 • Har ringe og ustabil selvkontrol, specielt i forhold til emotionel regulering
 • Oplever store problemer med stress
 • Har svært ved at gennemføre tilpasning til forandring
 • Føler sig deprimeret, når de ikke opnår en følelse af perfektion
 • Har hemmelige følelser af usikkerhed, skam, sårbarhed og ydmygelse

Læs mere om personlighedsforstyrrelse: