Narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse

 

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en personlighedsforstyrrelse, der er præget af overdrevne oplevelser af personlig betydning og en overdreven trang til at opnå personlig beundring. Personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse har også ofte vanskeligt ved at udvise empati for andre mennesker og er ofte meget lidt interesserede i at udvise omsorg eller støtte, men mindre at det tjener et personligt formål, som f.eks. at opnå status eller opmærksomhed.

Man kan også finde grandiose borderline personlighedsforstyrrelse symptomer, men disse er som regel ikke så dominerende i symptombilledet som ved narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Et typisk træk ved narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en forholdsvis stærk og konstant jagt på opmærksomhed eller ligefrem berømmelse.

 

Behandling af narcissistisk personlighedsforstyrrelse

 

Behandling af narcissistisk personlighedsforstyrrelse er ikke altid mulig, mest fordi personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse på grund af deres lidelse har vanskeligt ved at acceptere, at de har brug for hjælp: Det strider voldsomt mod deres selvbillede, at de skulle have behov for behandling, eller at noget skulle være galt med deres livsførelse.

 

narcissistisk personlighedsforstyrrelse

 

Man har kun i ringe grad klarlagt, hvad der er årsager til narcissistisk personlighedsforstyrrelse, men opvækstmiljø synes at være en afgørende faktor. Ca. 1 % af befolkningen synes at være ramt, og mænd og unge er mere ramt end andre demografiske grupper.

 

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse blev først beskrevet af psykoanalytikeren Robert Waelder, som skrev meget om kærlighedens psykologi.

 

Symptomer på narcissistisk personlighedsforstyrrelse

 

Personer med lidelsen:

Vil have en overdreven følelse af egen betydning

Har en følelse af ret og status

Kræver konstant, overdreven beundring

Forventer at blive anerkendt som overlegen ikke i kraft af færdigheder eller præstationer, men i kraft af sin personlighed

Overdriver sine præstationer, færdigheder og talenter

Er optaget af fantasier om succes, magt, glans, skønhed eller det perfekte liv

Har en tro på  egen overlegenhed og vil derfor kun knytte sig til mennesker, der er lige så specielle

Ringeagter andre mennesker, fordi de opfattes som mindreværdige

Forventer speciel behandling eller at blive favoriseret

Udnyter kynisk andre til at opnå det, de ønsker

Mangler evnen til at anerkende andres behov og følelser

Er ofte misundelig over for andre og tror samtidig at andre misunder dem

Arrogant eller hovmodig adfærd i sociale situationer

Insisterer på at have det bedste af alt – for eksempel den bedste bil eller kontor

Samtidig har personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse problemer med at håndtere alt, hvad de opfatter som kritik

Bliver let utålmodige eller vrede, når de ikke modtager særlig behandling

Har betydelige sociale problemer og føler sig let svag eller svigtet

Reagerer med vrede eller foragt

Har svært ved at regulere følelser og adfærd

Har ringe og ustabil selvkontrol, specielt i forhold til emotionel regulering

Oplever store problemer med stress

Har svært ved at gennemføre tilpasning til forandring

Føler sig deprimeret, når de ikke opnår en følelse af perfektion

Har hemmelige følelser af usikkerhed, skam, sårbarhed og ydmygelse