fbpx

Narcissistiske Impulskøb

Narcissisme kan, hvis den er karakteriseret ved impulsivitet og materialisme,  være en faktor for omfanget af impulsløb.
Impulskøb er uplanlagte køb og beslutninger om køb, der tages lige inden købet. Forskningen viser generelt at følelser spiller en afgørende rolle for tendenser til impulskøb, der er udløst af synet af produktet eller af et velformuleret promoverende budskab om produktet.

Impulskøb er ikke begrænset til “småting”, billige tilbud eller dagligvarer. Køb af både computere og biler kan være udtryk for impulskøb og følelser spiller en afgørende rolle i f.eks. køb af en ny bil.

Narcissistiske Impulskøb

Impulsive køb er et udbredt og almindeligt fænomen. Denne adfærd forklares ofte som udtryk for udløsende cues eller clues som findes i købs-situation. Impulskøb forklares også ofte med henvisning til personlige tendenser og træk. Undersøgelsen forsøgt at afdække om man kan forklare impulskøb som et udtryk for narcissistiske træk og tendenser.

En undersøgelse har søgt at belyse forholdet mellem narcissisme og impulskøb: I dette studie blev det vist at mens positiv narcissisme ikke var forbundet med impulskøb, så var negativ narcissisme en pålidelig og signifikant indikator for senere impulskøb.

Undersøgelsen fandt en signifikant (ikke tilfældig) korrelation mellem “global” narcissisme og tendenser til impulskøb, sådan at personer med en høj grad af narcissisme er mere tilbøjelige til at foretage impulskøb. For henholdvis positive og negative narcissistiske træk fandt forskerne at en overvægt at negative narcissistiske træk udgør en stærkere indikator for impulskøb end positive narcissistiske træk.

Andre undersøgelser har vist at kaotiske omgivelser kan være disponerende for impulskøb. Dette har man tidligere forstået som en sårbarhed, hvor køberen overvældes af situationen, oplever en mangel på kontrol og at dette giver en tendens til impulskøb.

Narcissisme kan, hvis den er karakteriseret ved impulsivitet og materialisme,  være en faktor for omfanget af impulsløb.
Vi er alle fra natures hånd præget af en grad af narcissisme: Man fortaber sig i følelser og kan i kort tid ikke forholde sig til andet en kvaliteten af den følelse man er optaget af.
Narcisssisme fortager sig med alderen og med tiden sker der en reduktion af narcissistiske træk.
Er selvbevidst perfektionisme en fordel eller en ulempe? For hvem? Kan man få fordelene uden at få ulemperne?
En forklaring på narcissisme kan findes i de positive effekter, det har at man ser mere positivt på sig selv. Faktisk har de vist sig at "grandiose træk" har en forebyggende effekt på f.eks. depressive symptomer.
Tilgivelse omfatter, at man nedtoner sine følelser af at være et offer og sine forventninger om få undskyldning, anerkendelse eller kompensation. Derfor kan det i mange tilfælde synes at være for omkostningsfuldt at tilgive, specielt hvis man har høje tanker om sig selv.
previous arrow
next arrow
Slider

Kilder:

Huajian Cai, Yuanyuan Shi, Xiang Fang & Yu L. L. Luo (2015): Narcissism predicts impulsive buying: phenotypic and genetic evidence

Wikipedia: Impulse purchase