fbpx

Negative følelser som årsager til stress

Der er mange årsager til oplevelser af stress. En af dem handler om vores måder at se verden på. Det vil sige, om hvordan vi vælger at tolke verden. Herunder hvor positivt eller negativt, vi vælger at se på situationer og hændelser. Bortset fra at det faktisk viser sig, at vi ikke rigtigt har noget valg i traditionel forstand. At vores hjernes konstitution i høj grad bestemmer, hvor negativt eller positivt vi ser på verden.  

følelser årsager til stress

Negative følelser og eksekutive funktioner

Den folkelige forklaring på overdrevne negative følelser har længe været noget i retning af, at nogle personer bare er for pesimistiske, for bekymrede eller bange for at noget skal gå galt. Eller endnu værre: at de lider af en overdreven selvmedlidenhed.  

Disse forklaringer er dårlige på mange måder. Dels fordi de savner et solidt grundlag. De er mest bare gæt eller fordomme. Men også fordi de ikke leverer nogen konstruktiv metode, der kan hjælpe en selv eller andre til at se mindre negativt på verden.  

Der er dog dukket en noget bedre forklaring op som ikke lider under disse problemer. Man har længe vidst at en stor del af væres angst, vrede, bekymring  og negative reaktioner skyldes aktivitet i hjernens amygdala. Og nu har man kunne måle, hvordan amygdala og andre dele af det limbiske system hæmmes, når du bruger din selvkontrol og aktivtiverer præfrontal kortex (PFC).  

Altså ikke bare ved at du kontrollere dine følelser eller din opmærksomhed. Men sådan at enhver form for selvkontrol skruer ned for blusset i de dele af hjernen, som producerer negative tolkninger, bekymringer, angst og vrede. So jo mere du kan øge aktivitets niveauet i præfrontal kortex, jo mindre vil din tendens til negative tanker blive.  

Hvordan og hvorfor det hænger sådan sammen, kan du lære mere om på i denne artikel om borderline symptomer.  

Det vigtigste ved denne forklaringsmodel er at det bliver langt lettere at finde måder at rette op på tendensen til negative oplevelser. Faktisk vil alt, hvad der styrker dine eksekutive funktioner og selvkontrol virke i den retning. Det vil sige, at du kan reducere din tendens til negative tanker ved at sørge for, at du får bedre søvn. Eller du kan træne mindfulness, som øger din opmærksomhedskontrol. Eller du kan gøre en indsats for at få et mere stabilt blodsukker niveau. Faktisk er der en lang række ting, som indvirker på hvor god og stabil din PFC funktion er. Og de vil alle øge eller reducere din tendens til negativ tænkning.  

Så er det i sidste ende aligevel et valg om vi ser negativt eller positiv på verden? Efter denne model bliver svaret: Både og! Det er en række faktorer, som vi ikke realistisk har nogen indflydelse på. Vores genetiske disposition, vores opvækstmiljø og det sæt vaner, som vi udvikler tidligt i vores tilværelse. Også vores generelle helbredstilstand er en vigtig faktor.  

Omvendt er der en lang række faktorer, som faktisk er under vores egen indflydelse. Den vigtigste er uden tvivl vores sundhedsadfærd generelt. Og vores hjerne-relevante sundhedsadfærd i særdeleshed. Altså ting som træning, kost, søvn og håndtering af stress. Og selvfølgelig også håndtering af stimulanser alkohol, stoffer og visse typer medicin.  

Det vil i sidste ende sige, at vi faktiske har en slags valg, med hensyn til hvor negativt vi ser på vores omverden. Det er bare ikke helt så enkelt som i den folkelig opfattelse. Det er derimod et spørgsmål om en lang række valg og fravalg. Om træning, selvdiciplin og fravalg. 

Du har sikkert hørt at din amygdala er en vigtig del af din hjerne. Men hvorfor er det sådan? Hvad betyder det, hvis din amygdala fungerer dårligt?
Negative følelser som årsager til stress Der er mange årsager til oplevelser af stress. En af dem handler om vores måder at se verden på. Det vil sige, om hvordan vi vælger at tolke verden. Herunder hvor positivt eller negativt, vi vælger at se på situationer og hændelser. Bortset fra at det faktisk viser sig, […]
Gensidig hæmning er årsagen til, at stærke følelses reaktioner hæmmer brugen af kognitive ressourcer og er nøglen til bedre impulskontrol.
Mangelfuld selvkontrol er i de senere år dukket op som en mere solid forklaring på hvorfor så mange mennsker har denne kombination af dårligt helbred og lav indkomst/uddannelse.
Mangel på søvn vil gøre din amygdala mere aktiv. Det betyder at du bliver mere sensitiv over for negative indtryk og oplever flere negative følelser.
Amygdala spiller en vigtig rolle for borderline symptomer og selvkriktikprevious arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Relaterede artikler om borderline:

Borderline sårbarhed 

Borderline symptomer

Borderline impulsiv

Borderline børn

Borderline pårørende

Borderline test med PAI-BOR

Er borderline arveligt?

Borderline diagnose

Borderline behandling

Borderline og kærlighed

Borderline manipulation

Impulsiv adfærd 

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper