fbpx

Behandling af angst hos autistiske børn

Komorbide lidelser hos autistisk børn

Ca. 50 % af alle børn diagnosticeres med autisme (ASD / Autism Spectrum Disorder), har en relavtivt ringe psykosocial udvikling indtil tidlig voksenalder. Dette er både i forhold til arbejde, venskaber og autonomi. Konsekvenser af dette er typisk social isolation og afhængighed af sociale foranstaltninger og offentlig- eller familie-baseret omsorg.  

Børn med autisme spektrum forstyrrelser har desuden stor risiko for komorbide lidelser, som f.eks. ADHD, angst, adfærdsforstyrrelser (odd, oppositional defiant disorder) og OCD (tvangslidelser). 

Da disse komorbide lidelser kan have en større indflydelse på adfærd og livskvalitet end den grundlæggende autisme, kan behandling af disse komorbide lidelser være afgørende for en betydelig forbedring af deres livskvalitet og funktionsniveau. Dette kan være tilfældet selv om den bagvedliggende autistiske lidelse ikke kan ‘kurreres’. Dettte viser ny forskning gennemført af Tina Kilburn et al. (2019).  

Behandling af angst hos autistiske børn

Angstbehandling gennem færdighedstræning


Tidligere har en undersøgelse gennemført i engelsksprogede lande vist at kognitiv terapi for angst kan føre til forbedringer. Den danske undersøgelse søgte at afklare om et kognitivt færdighedstrænings program – Cool Kids ASD – kan gennemføres i danske psykiatriske institutioner for autistiske børn. 

Cool Kids ASD omfatter færdighedstræning i forhold til:

  • forståelse af angst
  • brug af afslapningstekniker
  • forældre-strategier, der kan øge modig adfærd
  • at finde brugbare realistiske forståelser
  • håndtering af angst
  • opbygge autonomi
  • øget selvværd gennem gradvist øget eksponering for angstprovokerende elementer

Dette program udbydes typisk til børn i 2-6 klasse og deres forældre. 

Resultatet af undersøgelsen indikerede at det kognitive færdighedstrænings-program Cool Kids ASD, er realistisk at anvende som angstbehandlingprogram for danske børn med autisme. Dels fandt man effekt af behandlingen på børnenes angstniveau. Man fandt desuden at programmet kunne gennemføres med lavt fravær/frafald og en generel høj tilfredshed med oplevelsen af programmet. Undersøgelsen udgør således en anbefaling af metoden. 

En amerikansk undersøgelse har vist at der er sket en 43% stigning i antallet af nye tilfælde af autisme i staten New Jersey i perioden mellem 2010 og 2014.
Forstyrret adfærd som f.eks. agression, irritabilitet og manglende konformitet er almindelig hos børn med autisme.
Børn med autisme spektrum forstyrrelser har stor risiko for komorbide lidelser, som f.eks. angst. Cool kids ASD er et kognitivt færdigheds-træningsprogram for angst rettet mod autistiske børn.
Sociale vanskeligheder er almindelige blandt anoreksi patiener. Derfor er det vigtigt at afdække kognitive eller andre årsager til ringe social funktion.
Individer med anoreksi, bulimi eller anden spiseforstyrrelse har en signifikant øget dødelighed. Dødeligheden er mest forværret for de, som lider af anoreksi.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Tina R. Kilburn , Merete Juul Sørensen , Mikael Thastum, Ronald M. Rapee , Charlotte Ulrikka Rask, Kristian Bech Arendt and Per Hove Thomsen (2019): Group-based Cognitive Behavioural Therapy for Anxiety Disorder in Children with Autism Spectrum Disorder: a feasibility study

Macquarie University: Cool Kids ASD