Personlighed sundhed og motion [Energi]

Personlighed sundhed og motion [Energi]

Tl;dr

Undersøgelser af sundhed og motion viser at mennesker med en personlighed, som er ekstrovert og pligtopfyldende,  har en mere effektiv energiomsætning.

Hvad er årsagen: Træning eller personlighed?

En undersøgelse af sundhed og motion viser, at folk som er ekstroverte, åbne og pligtopfyldende har højere maksimalt energiforbrug (VO2 max). Tilsvarende er neurotiske personlighedstræk sjældne hos personer, der har et højere maksimalt energiforbrug. Vi ved, at der er en stærk sammenhæng mellem energi og selvdisciplin. Vi ved også at depression kan behandles med øget motion. Det er ikke overraskende at der er sammenhæng mellem træningstilstand og personlighed. Men hvad er årsag, og hvad er virkning?
Høj energiomsætning er som regel udtryk for, at vi er i form, og at vi har motioneret eller trænet. Men træner vi, fordi vi har en bedre personlighed eller træner vi, fordi vi har en mere pligtopfyldende personlighed? Træner vi, fordi vi føler, at vores træning giver os en bedre personlighed? Er vi tilbageholdende, fordi vi er i dårlig træning, og fordi der er for lidt energi tilgængelig for vores hjerne? Eller er vi i dårlig træning, fordi vi er tilbageholdende?

Sundhed og motion

Der er to mulige forklaringer på årsagsforhold omkring personlighed, sundhed og motion:

1. Man kan antage at vores personlighed er bedre, og at det sikrer, at vi har selvdisciplin til at træne regelmæssigt. Dette resultater så i den høje maksimale energiomsætning, som man kan måle hos folk, der er pligtopfyldende. Altså at personligheden er årsagen.

2. Man kan antage, at vores træning fører til en bedre personlighed og giver os de træk, som undersøgelsen viste, at folk med god form typisk havde: Åbne og udadvendte, pligtopfyldende og med kun få neurotiske træk. Altså at træningen er årsagen.

Man kan så spekulere længe over, hvilken antagelse der er tættest på virkeligheden. Eller man kan tage fat på at måle folks personlighedstræk og deres energiomsætning, hvilket var præcist, hvad en gruppe amerikanske forskere gjorde for et par år siden. De undersøgte en række forsøgsdeltagere for netop disse træk: Deres personlighed blev undersøgt ved brug af spørgeskemaer, der forholdt sig til 240 personlighedstræk. Deltagernes energiforbrug blev målt ved hvile, ved normal gang og ved maksimalt hurtig gang, og deres energi-omsætning blev undersøgt ved måling af ilt-forbrug per kg kropsvægt (VO2 ml/kg/min) for hver test.

Krævende præstationer og personlighed

Man undesøgte forbindelsen mellem stofskifte og personlighedstræk og fandt,at der var nogle klare sammenhænge, men at disse var en smule overraskende: Man fandt ikke nogen relation mellem personlighed og hvilestofskifte eller mellem personlighed og stofskifte ved normal gang. Forskelle i personlighed viste sig først, når man fokuserede på energiforbrug ved stor belastning.
De personlige forskelle var altså stærkere forbundet med variationer, der ses ved mere krævende energi-udfoldelse.

Men der var en anden og afgørende forskel: De, der havde en mere modstandsdygtig personlighed udviste en større effektivitet i deres energi omsætning. De gik ikke bare hurtigere og med større energiforbrug, men de var samtidig mere økonomiske i deres energi-forbrug og havde mindre energi-spild. Med andre ord var de altså hurtigere for samme energiforbrug. Dette er meget svært at forklare som en virkning af større motivation: Motivation kan klart lede til større energiforbrug, men hvordan skulle motivation kunne føre til mere effektiv anvendelse af den forbrugte energi?

Det tyder altså foreløbig på at personligheden er mere påvirket af vores fysiske form, og at vores fysiske form måske ikke er så påvirket af vores personligheds-tendenser, som man kunne tro. Kroppens sundhed er årsag til personligheden, mere end personligheden er årsag til kroppens sundhed.

Dette betyder igen at, det måske giver mere mening at sætte ind på at komme i bedre form, og at det giver mindre mening at forsøge at blive mere åben, pligtopfyldende og ekstrovert, eller at blive mindre neurotisk, hvis disse træk mest er virkninger af vores energi-kapacitet.
Assertive personer har en tendens til at være stærke og dominante, og et højere energi niveau kan være en del af forklaringen på, at de er mere tilbøjelige til at påtage sig en ledende rolle.

Denne undersøgelse tyder altså på, at aerob kapacitet kan være en forklaring på forbindelsen mellem positive følelser og et sundt kredsløb: Man fandt at en lav aerob kapacitet var associeret med de fleste former for neurotisk tænkning. Dette stemmer med tidligere undersøgelser, der har vist at motion er associeret med færre depressive symptomer og færre angstsymptomer.

Den kausale forbindelse mellem depressive symptomer og fysisk aktivitet er stadig uafklaret. Den stærke association mellem aerob kapacitet og psykologisk åbenhed er forholdsvis uventet, selvom der er andre undersøgelser, der kunne pege i den retning. F.eks. har nogle undersøgelser vist at de som er mere åbne også har en mere sund kost, hvilket kan være en forklaring på bedre fysisk form.

Specielt “åbenhed over for handling”, som indikerer en villighed til at indgå i forskellige aktiviteter, f.eks. at undersøge nye steder. En sådan åbenhed over for nye aktiviteter kan føre til bedre fysisk form og kan dermed også forklare hvorfor, personer med hjertesygdom har en mindre dødelighed for hjerteanfald og mindre generel dødelighed, hvis de scorer højt for åbenhed.

Undersøgelsen viste også at forbindelsen mellem overvægt og energiforbrug, ser ud til at være specifikt medieret af en forbindelse mellem overvægt og maksimal energi kapacitet, men ikke hvilestofskifte.

Kilder:

Antonio Terracciano, Jennifer A. Schrack , Angelina R. Sutin, Wayne Chan , Eleanor M. Simonsick , Luigi Ferrucci, (2013): Personality, Metabolic Rate and Aerobic Capacity

Læs mere om: Borderline og PAI-BOR [Test]

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

P-faktor artikler