fbpx

Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse

Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse er ofte præget af undgåelses adfærd, som er adfærd, der ikke nødvendigvis er farvet af angst, men som er motiveret af angst eller indlært på basis af angst: Erfaringer farvet af angst har gjort individet tilbøjelig til at undgå situationer, der kunne tænkes at være angstfremkaldende i samme grad eller værre. 

Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse udgør sammen med dependent personlighedsforstyrrelse og tvangspærget personlighedsforstyrrelse “gruppe c” i DSM-5 diagnose systemet. Disse har det til fælles, at de er præget af angstoplevleser og af reaktioner på angst.

Ængstelig personlighedsforstyrrelse

Evasiv betydning: Undgående, undvigende eller unddragende adfærd: For eksempel planlagt adfærd, der ikke bliver gennemført eller forsøgt gennemført. Eller forståelser og fakta, der bliver fortiet, fordi de er tabu eller repræsenterer potentielle konflikter.

Betegnelsen “ængstelig” dækker altså også over adfærd, der virker rolig og velovervejet, men som har karakter af undgåelse. Ofter er disse elementer af undgåelse langt mere fremtrædende end primære angstoplevelser og en bedre indikator for, hvordan individet fungerer. Hvis der er omfattende indskrænkninger af levevis, der kan forklares som undgåelse vil dette være en indikator for denne diagnose. 

Social fare: Kritik

Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse er præget af en afvigende oplevelse af og håndtering af social fare. Det skyldes, at der typiske er tidlige traumatiske erfaringer, der har præget individet i retning af et ekstremt stærk fokus på social fare og undgåelse af social fare. 

For eksempel vil kritik typisk udgøre en vigtig social fare for det sårbare individ. Specielt kritik i en gruppe eller endnu værre kritik i en offentlig forsamling, medier eller større grupper. Hvis der er en tilstrækkelig stor sårbarhed over for disse vil der være lag af undgåelse, der kan beskytte mod, at man nogensinde igen bliver udsat for social fare, der ligner hvad man tidligere har oplevet. 

Evasiv betydning: I psykologi betyder evasiv særligt undvigende adfærd, som er motiveret af tidligere oplevelser af frygt eller angst. Evasiv adfærd i forbindelse med fare har stor betydning for overlevelse i naturen, og er derfor en form for adfærd, som næsten alle pattedyr er kraftigt disponeret for.

For at vi kan fungere som sunde mennesker, har vi et behov for at udvikle en sand og valideret forståelse af vores sociale verden. Dette sikrer, at vi oplever en rimelig forudsigelig reaktion på vores adfærd i sociale situationer, og at vi kan navigere nogenlunde sikkert i vores sociale omgivelser. Hvis vores opvækst er præget af invalidering, kritik og afvisning af alle vores subjektive oplevelser, vurderinger og behov, så vil vi ikke kunne udvikle en sådan forståelse af vores sociale verden. Børn af alkoholiserede forældre eller forældre, der er emotionelt afstumpede vil typisk være udfordret i denne henseende og kan udvikle en ængstelig evasiv personlighedsstruktur.

Med en traumatisk baggrund vil der fortsat være en række subjektive farvninger af alle oplevelser, der afspejler vores særegne personlige erfaring og farver sociale oplevelser med et ekstrem fokus på elementer, der kan signalere fare eller usikkerhed. Der vil fortsat være en tendens til at trække sig fra sociale muligheder, der af gennemsnittet vil opleves som acceptable. Og der vil være en oplevelse af selvet som værende uegnet, udstødt, forkert og uden muligheder for at korrigere og genvinde en naturlig plads i det sociale liv. De kroniske oplevelser af utilstrækkelighed er dybt forstyrrende for livsførelsen og kan være ekstremt vanskeligt at overvinde uden kompetent og langvarig psykoterapi. 

Social fare: Udstødelse

Udstødelse udgør den ultimative sociale fare: Udstødelse er ikke bare en traumatisk social begivenhed, men ville i en mere oprindeligt samfund være en estremt farlig situation at ende i. Mennesker klarer sig i naturen fordi vi er gode til at samarbejde og organisere vores sikkerhed, vores fødevare produktion. At blive udstødt fra ens sociale gruppe ville oprindeligt betyde en usikker skæbne på strækningen mellem ekstrem fare og den sikre død. 

Evasiv betydning: I en moderne tilværelse vil instinktiv undgåelsesadfærd ofte ses i forbindelse med social fare, f.eks. fare for at blive frosset ud, kritiseret, vurderet negativt eller bare vurderet.

Af samme grund har vi alle et sæt stærke instinktive reaktioner på social fare, social kritik, opelevelser af udelukelse eller udstødelse. Disse instinktive reaktioner kan være mere eller mindre aktive alt efter genetisk arv, opvækstforhold og de aktuelle sociale omgivelser. Og deres funktion indgår i en dynamisk balance med de tilgængelige ressourcer, der kan sikre en reguleret tilpasning til de sociale omgivelser og muligheder. Derfor vil mennesker med en svækket selvkontrol, f.eks. på grund af stress, typisk opleve ringere social funktion og have mere subjektivt truende oplevelser af social kritik eller tendenser til eksklusion. 

Kombinationen af ringe regulering, stor sårbarhed og traumatiske opelvelser kan give et fokus på undgåelse af social fare som er stærkt invaliderende og indskrænkende for livsførelsen. Det kan være ødelæggende både for ens personlige, sociale liv og for ens muligheder for at deltage produktivt i samfundet. 

Dependent personlighedsforstyrrelse er præget af manglende selvstændighed og en tendens til at gøre sig afhængig af andre i sine nære relationer.
Personlighedsforstyrrelser er tankemønstre, træk og vaner, der er medvirkende til at skabe psykiske problemer.
Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse er ofte præget af undgåelses adfærd, som er adfærd, der ikke nødvendigvis er farvet af angst, men som er motiveret af angst eller indlært på basis af angst.
Det har altid været moderne at brug diagnoser som skældsord. Men hvad betyder det når vi siger 'psykopat' eller 'narcissist'?
Narcissisme er den folkelige betegnelse for træk ved de, som ikke magter at tage andres perspektiv og ikke udviser de små og store hensyn, som over tid bidrager til tillid og gode relationer.
Histrionisk personlighedsforstyrrelse er udtryk for en udsultning af et barns behov for opmærksomhed, bekræftelse og udvikling af egne evner til at håndtere følelsesmæssige behov, oplevelser, reaktioner og identitet.
Narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en personlighedsforstyrrelse, der er præget af overdrevne oplevelser af personlig betydning og en overdreven trang til at opnå personlig beundring.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Kilder:

Lisa Lampe & Gin S Malhi (2018): Avoidant personality disorder: current insights

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper