Positive vs Negative Narcissistiske Træk

Er selvbevidst perfektionisme en fordel eller en ulempe? For hvem? Kan man få fordelene uden at få ulemperne?

Tidligere blev narcissistiske træk anset for at være entydigt negative. Men over en årrække er det blevet klart at nogle narcissistiske træk – f.eks. autoritet/lederskab, selvstændighed – faktisk er positive, mens andre – f.eks. forfængelighed, krævermentalitet – er negative.

Det som forskningen først og fremmest har vist er, at de positive narcissistiske træk mest er associeret med tendenser til at være samvittighedsfuld (‘big five’ træk: ‘conscientiousness’), subjektiv harmoni, selvtillid og selvkontrol. Dette i modsætning til de negative træk, som er associeret med høj sårbarhed for negative følelser (‘big five’ træk: ‘neuroticism’), angst, social ængstelighed, depression, social mistilpasning, magtbegær, anti-sociale impulser, kriminalitet, aggression og lav empati, lav samvittighedsfuldhed, og lav subjektiv harmoni.

Positive vs negative Narcissistiske træk

Så hvad stiller man op med disse positive sider ved noget, som vi har vænnet os til at betragte som noget negativt, sygeligt og antisocialt? Hvis narcissisme ikke så entydigt er noget negativt, risikerer vi så at tillade eller fremme en række asociale og destruktive træk? Har vi ikke i forvejen for mange narcissister, og er de ikke skadelige for samfundet og deres ofre?

I dette lys er det svært at se det positive ved positive narcissistiske træk. Men faktisk er det ikke helt så håbløst. Faktisk er det ekstremt vigtigt at have en klar opfattelse af, hvad der er de positive sider ved et sæt træk og tendenser. Også selv om de som helhed tager sig negativt ud. Det er nemlig denne forståelse, der angiver den korteste vej mellem en personlighed domineret af negativ narcissisme og en personlighed, der udviser en række de positive træk, enten som faktiske kompenserende træk eller i hvert fald som realistiske udviklingsmål.

Der er meget få engle på denne jord. De fleste mennesker har en række dyder og en række svagheder. Der er som regel også en stærk sammenhæng mellem disse dyder og svagheder. De er typisk udtryk for samme værdisæt, samme verdensopfattelse og udgør på den måde to sider af samme mønt.

Det er som regel lettere at praktisere de negative sider af et værdisæt, så typisk vil forfængelige træk vise sig tidligere og mere klart end tendenser til at tage sine fejl tilstrækkeligt alvorligt til at man retter op på dem. Men de to udtryk har en fælles kilde i en skærpet opfattelse af selvet. Og det er som regel lettere at finde udtryk for det negative træk, mens det kræver en aktiv indsats, læring, erfaring og udholdenhed at få etableret en praktisering af det positive modstykke. Derfor kan man ikke forvente at se det positive træk uden først at se den negative version af samme værdisæt.

previous arrow
next arrow
Slider

Kilder: