Visionen med klinikken er overordnet set at gøre en forskel for andre mennesker.

Christoffer Kølgaard – Den Krøllede Hjerne

Christoffer Kølgaard
Autoriseret psykolog, cand.psych. aut.
Visionen med klinikken er overordnet set at gøre en forskel for andre mennesker.
ck@denkroelledehjerne.dk
Lyngby Hovedgade 96
2800
Kgs. Lyngby

Hvad motiverer dit arbejde som psykolog?

Visionen med klinikken er overordnet set at gøre en forskel for andre mennesker. Om der er behov for forebyggelse, terapi eller rådgivning, så er det min overbevisning, at det kræver en krøllet hjerne at hjælpe og forstå andre mennesker med krøllede hjerner.

 

Jeg anser terapi for at være en kunstart. Jeg kan derfor også godt lide idéen om at sammenligne god terapi med god kunst. Det kræver nemlig intuition, mod og vilje at være en god psykolog. Intuitionen til at spørge om det rigtige, modet til at turde udfordre klienten og viljen til at skabe forandring. Derfor er det mine 3 fokusområder, når jeg skal være med til at skabe forandrende øjeblikke for vores klienter.

Har du efteruddanelse som har betydning for hvordan du arbejder?

Jeg er i gang med en efteruddannelse i narrativ terapi, som jeg færdiggør i 2020. Jeg er derfor stærkt inspireret af denne tilgang.

Terapeutiske metoder

Jeg er stærkt inspireret af den narrative terapi, hvor man arbejder på, at den dominerende livsfortælling, som vi har om os selv, får nye perspektiver, som dermed giver nye handlemuligheder. Dette gøres blandt andet ved at udfordre dominerende normer i samfundet og ved at kigge efter sprækker i fortællingen, som kunne vidne om en anden måde at forstå sig selv på.

 

Jeg trækker desuden på den kognitive terapi i mindre omfang, hvis jeg skønner det relevant.

Faglige interesser

Mine faglige interesser spænder bredt, men det er utvivlsomt det kliniske arbejde, som optager mig mest.
Jeg er især interesseret i at udfordre og forstå, hvordan dominerende normer i samfundet er med til at påvirke den måde, hvorpå vi ser os selv og verden omkring os.

Derudover er jeg også meget optaget af traumebehandling.

Hvilke personlige oplevelser præger din praksis?

Efter min mening bør alle gode psykologer gå i egenterapi.

Derfor er mine refleksioner omkring mig selv i egenterapien af stor betydning for, hvordan jeg bliver i stand til at hjælpe andre mennesker.

Hvad har dine klienter ofte brug for at forstå eller lære?

Jo længere tid man går og har det svært, jo mere får problemer lov til at vokse.

 

Tidlig indsats er således afgørende for varighed og effekt af behandling.

Hvad er klienters normale udbytte  af terapi?

De lærer at se sig selv på nye måder, og de udfordrer deres vanlige mønstre. De oplever også ofte at blive frisat fra deres sædvanlige tanke- og handlemønstre, så de tør gå nye, og mere hensigtsmæssige, veje i deres liv.

Har du andre tilbud end behandling?

Ja, jeg tilbyder også supervision af andre terapeuter?