Mit fokus er at være hjælpsom for dig og støtte dig til at indgå i de relationer, som er betydningsfulde for dig, bidrage til at udvikle dig og støtte dig i at forvalte dig selv i det, som du står i.

Psykolog Tine R. Holmegaard

Psykolog Tine R. Holmegaard
Autoriseret psykolog, specialist i arbejds- og organisationspsykologi
Mit fokus er at være hjælpsom for dig og støtte dig til at indgå i de relationer, som er betydningsfulde for dig, bidrage til at udvikle dig og støtte dig i at forvalte dig selv i det, som du står i.
tine@tineholmegaard.dk
Agerbæksvej 7B
8240
Risskov

Engageret og medlevende psykolog

I et forløb med mig vil du opleve en engageret og medlevende psykolog, som vil trække på relevant viden fra såvel teori som forskning og erfaring.

De primære terapeutiske retninger, som jeg læner mig op ad, er psykodynamisk forståelse, fænomenologien og den psykosomatiske psykologi, hvor sammenhænge mellem krop og psyke giver flere mulige veje at arbejde med de temaer, som er i spil for dig. Jeg har uddannelser inden for kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, ACT og dertil inddrager jeg relevant viden fra det neuropsykologiske område.

Generelt er jeg funderet i socialpsykologien. Det betyder, at et samtaleforløb sætter spot på de relationer, som du indgår i – og hvad du næres af.

Mine psykoterapeutiske erfaringer er opnået i såvel privat praksis som en del af mit job som erhvervspsykolog: I mere end 20 år har jeg haft terapeutiske samtaler med voksne mennesker med udfordringer i såvel private som professionelle forhold. Jeg har haft samtaler med selvstændige, medarbejdere og ledere. Emnerne har bevæget sig fra forvaltning af egne personlige træk og udfordringer til håndtering af kriser og stress i forbindelse med arbejdslivet – og privat.

Er efteruddannet indenfor somatisk psykoterapi (kropsterapi), kognitiv adfærdsterapi, ACT, mindfulness og har en kriseterapeutisk efteruddannelse.

Har taget uddannelsen Mænd i terapi.

Endelig er jeg certificeret i en række værktøjer som fx

NEO PI-R (grundig personlighedstest), MBTI/JTI (typeprofil), TKI (konfliktstil), Karrieremodel/Decisions Dynamics.

Det væsentligste og bærende element i et terapeutisk forløb er en god og tillidsfuld relation mellem klient og terapeut. Når det er sagt: Er inspireret af forskellige former for psykoterapeutiske metoder, som jeg anvender på måder, som giver mening i mødet med den enkelte. Dvs. at jeg bruger både kognitive teknikker og modeller, ligesom jeg er skolet i den fænomenologisk-eksistentielle tradition.

Jeg benytter mig primært af samtalen som form, men vil også lade forskellige kropsorienterede interventioner spille ind.

Som tidligere skrevet er jeg funderet i socialpsykologien og er optaget af, hvordan den enkelte eksisterer i og gennem de relationer, som vi indgår i – både i det private liv – men også på arbejdspladsen.

Som mor til 3 børn, 2 teenagere og et barn med autismespektrumforstyrrelse har jeg efterhånden erfaret lidt af hvert hvad angår “livets bump” på vejen. Jeg modtager supervision på mit arbejde, ligesom egenterapi / parterapi er en integreret del af min “værtøjskasse” til at stå fast i modvind og bevare blikket for det, som er betydningsfuldt for mig – og som er nødvendigt for at jeg kan fungere som hjælper for andre.

Egenomsorg, accept og håndtering af de vilkår, som man er stedt i.

Jeg har arbejdet med klienter med en bred vifte af udfordringer. Mit første kliniske job var som behandler for unge med misbrug – og de sidste 20 år har jeg arbejdet med individuelle samtaler (og kriseterapeutisk intervention i grupper).

Mine klienter har præsenteret mig for en meget bred vifte af tematikker lige fra stress,  udbrændthed, depression, angst, konflikter, mobning, misbrug og over personlig udvikling til sparring/coaching ift. opnåelse af bestemte resultater / performance.

Modtager løbende supervision af specialister i psykoterapi (psykologer med efteruddannelse)