Psykopat Typer med Succes?

 
 
 
Ikke alle psykopater er voldelige. En ny amerikansk undersøgelse viser, hvorfor nogle psykopater klarer at opbygge et liv med lovlydighed, arbejde og succes. Men kan man som psykopat på grundlag af visse psykopatiske træk overvinde sine voldelige tendenser og føre en normal tilværelse med succes?
 
 
Psykopat Typer med Succes
 
 
Det er almindelig kendt at psykopater er mere voldelige, og at psykopati er en risikofaktor for voldelig adfærd. Alligevel klarer mange psykopater at holde sig fri af asocial og kriminel voldelig adfærd. Det har indtil nu været et mysterium, hvordan og hvorfor disse psykopater har klaret sig fri af kriminel adfærd og de mange problemer, det fører med sig, hvis man har voldelig adfærd.  Det har altså være en gåde, hvordan og hvorfor man som psykopat med en rimelig grad af succes kan få et normal liv.
 
Kan psykopat typer på grundlag af visse psykopatiske træk overvinde deres voldelige tendenser og føre en normal tilværelse med succes?
 
 
Emily Laske er en af de forskere, der har undersøgt dette spørgsmål til bunds. Hun er generelt interesseret i spørgsmål omkring, hvad der går galt, når mennesker skader hinanden. Hun siger at: “Psykopatiske individer har en stærk tilbøjelighed til at udvise asocial adfærd. Men det som vores undersøgelse viser, er at nogle faktisk er bedre til at hæmme disse impulser end andre.  Selv om vi ikke præcis ved, hvad der er årsagen til denne forøgelse af impulskontrol over tid, så ved vi at dette sker for individer, der er testet til at have mere af bestemte psykopatiske træk. Og at de samme personer har haft relativt mere succes end de personer, vi sammenligner dem med.”
 
Det er normalt at psykopater har voldelig adfærd og derfor bliver dømt for voldelig kriminalitet og ender i det kriminelle system som indsat. Men det har vist sig at mere succesfulde psykopater kan have gode uddannelser og gode jobs, som f.eks. advokater eller CEOs, hvor deres psykopatiske træk i mindre grad er en hindring. Og måske i nogle tilfælde faktiske er en hjælp.
 

Udersøgelse af psykopatiske træk og typer

Hypotesen for undersøgelsen var, at impulskontrol for nogle kunne gøre denne form for tilpasning mulig. Og gøre det muligt at leve uden kriminel adfærd. Mere specifikt antog man, at udvikling af en højere grad af ‘big five’ personligheds trækket samvittighedsfuldhed ville tjene til at hæmme og undertrykke asociale impulser. Dette ser man som en ‘kompensatorisk’ model for psykopati, hvor et personligheds-træk altså kan kompensere for et andet eller flere andre psykopatiske træk.
 
De psykopatiske træk, som man især så på, var tendenser til grandiositet og manipulation. Træk som i nogen udstrækning udgjorde et grundlag for at udvikle en forøget samvittighedsfuldhed. Denne samvittighedsfuldhed var så igen grundlaget for, at de samme individer i nogen grad var i stand til at overvinde deres tendenser i retning af asociale impulser.
 
I undersøgelsen indsamlede man data for 1.354 ungdoms-kriminelle, hvis sager var afgjort ved rettergang i staterne Arizona eller Pensylvania.
 
Man tog forsøgs-deltagernes tilbagefaldsrate som en afspejling af deres virkelige og reelle forudsætninger for at føre et liv med succes.
 
Undersøgelsen viste, at en større tendens til psykopati var associeret med en større stigning over tid i den generelle evne til at hæmme uønsket adfærd. Og mere specifikt associeret med evnen til at hæmme agressiv adfærd. Denne effekt var større for individer, der var havde mere ‘succes’ med at føre en normal tilværelse. 
 
Undersøgelsen var designet som en kohorte undersøgelse, hvilket betyder, at man følger en bestemt gruppe over lang tid og kortlægger hver deltagers personlige udvikling, symptomer, adfærd, helbred, økonomi, m.m. Dette er den bedste form for undersøgelse, hvis man er interesseret i at afdække, hvad der er årsagerne til en lidelse eller et adfærds-problem.

 

Dette skyldes, at man kan gå tilbage og se om de samme årsager fører til bestemte problemer for alle eller de fleste i den gruppe man følger. Fordi man følger dem over lang tid, bliver det altså klart om voldelig adfærd fører til ringe impulskontrol eller om ringe impulskontrol fører til voldelig adfærd.

 
Dette undersøgelses-design gjorde det også muligt at afgøre, hvor godt hypotesen om “kompensatoriske træk” fungerede som en forklaringsmodel for de virkelige data for en gruppe med psykopatiske træk. Man håber på lang sigt at kunne udvikle metoder og programmer, der sigter på tidlig intervention eller ligefrem forebyggelse af voldelig adfærd hos visse typer mennesker med psykopatiske træk. 

 

Hvis man kan identificere psykopatiske typer, der er i stand til at overvinde deres medfødte tendenser og problemer, vil der være mulighed for at nedbringe antallet af ofre for voldelig kriminalitet. Og dette bygger altså på en ny forståelse af psykopater som mennesker, der ikke bare har belastende træk, men hvor deres avigelser også  omfatter en række positive komponenter og muligheder.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilder:

 
 
previous arrow
next arrow
Slider

MediaCreeper