fbpx

Psykopati og ondartet narcissisme?

Der er en vis tendens til at blande narcissisme og psykopati sammen. Man ser omtaler af ‘ondartet narcissime’, den narcissistiske leder og ‘narcissist’ brugt som en slags skældsord. For de fleste kan det være vanskeligt at finde rundt i de forskellige diagnoser, symptomer og adfærdstræk. 

Det har altid været moderne at brug diagnoser som skældsord. Men hvad betyder det når vi siger ‘psykopat’ eller ‘narcissist’?

Forvirringen skyldes dels at folk ikke ved tilstrækkeligt om disse diagnoser. Men det skyldes også, at man ikke til bunds kender årsager og virkningsmekanismer for personlighedsforstyrrelser og sindslidelser som f.eks. psykopati. Altså at det stadig er delvist uafklaret, hvorfor og hvordan man bliver psykopat.

Psykopati og ondartet narcissisme

Narcissisme

Personlighedsforstyrrrelsen kan først og fremmest forstås som negative aspekter af personligheden, der udtrykkser sig gennem adfærd som på en eller anden måde er selvskadende i bred forstand. Det kan f.eks. være en tendens til at snakke meget om sig selv eller om sine egne interesser uden sans for balance i dialogen med andre. Dette dækker måske et dybt følt behov for opmærksomhed, men det hindrer samtidigt, at man udvikler et sundt socialt liv, med mennesker, der er i stand til at støtte i situationer, hvor man har brug for det. 

Så dette indlærte mønster, hvor man alt for ofte bringer sig selv eller sin situation i centrum, vil være med til at gøre livet vanskeligt. Det er det man mener med at personligheden har træk, der er udtrykker sig gennem adfærd med selvdestruktive tendenser. Det er ikke adfærd, der direkte skader lunger (som f.eks. rygning) eller giver ar (som cutting), men adfærd, der over tid gør livet vanskeligt ved at forringe ens sociale netværk og position i andres øjne. 

Narcissisme kan i dette lys opfattes som egoistisk adfærd, på den måde som gør ‘narcissist’ til et skældsord. Men man skal lægge mærke til at det er en meget mild kategori af egoistisk adfærd, som er baseret på en kortsigtet opfattelse og en begrænset bevidsthed om egne tendenser og andres behov. 

Psykopati

Psykopatisk adfærd er helt anderledes kynisk, overlagt og ofte bevidst destruktiv i sit udtryk: Det er ved psykopati ikke tale om, at man har ringe situationsfornemmelse eller er for selvoptaget. Psykopatisk adfærd er udtryk for, at man opfatter situationen korrekt og udnytter den til egen fordel uanset hvilke konsekvenser, der har for andre, netop fordi man er helt og fuldkomment ligeglad med disse konsekvenser. Andres tab, lidelser eller behov er ikke noget, der betyder noget i psykopatens overvejelser. Hvilket så afspejler sig i kynisk og hensynsløs adfærd. 

Der er formentlig årsager til dette på et fysiologisk niveau: Man kan hos psykopater iagttage en ringere kommunikantion mellem det limbiske system og præfrontal kortex (specifikt mellem vmPFC og amygdala), sådan at de hver især hæmmer hinanden i langt mindre grad. Det betyder at sociale signaler ikke har indflydelse på psykopatens vurderinger eller valg. Og det betyder at de rationelle overvejelser om hvad der er en god plan ikke bliver “forstyrret” af hvad andre mener om ans adfærd. 

Derfor kan psykopati give grundlag for succes med målsætninger, der er vanskelige at nå for andre. F.eks. i forretning, politik eller millitære sammenhæng. Men på områder, hvor ‘sensitive hensyn’ spiller en rolle vil psykopater hurtigt lide nederlag fordi de ikke medtænker andres reaktioner og sociale kræfters indflydelse. 

Dependent personlighedsforstyrrelse er præget af manglende selvstændighed og en tendens til at gøre sig afhængig af andre i sine nære relationer.
Personlighedsforstyrrelser er tankemønstre, træk og vaner, der er medvirkende til at skabe psykiske problemer.
Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse er ofte præget af undgåelses adfærd, som er adfærd, der ikke nødvendigvis er farvet af angst, men som er motiveret af angst eller indlært på basis af angst.
Det har altid været moderne at brug diagnoser som skældsord. Men hvad betyder det når vi siger 'psykopat' eller 'narcissist'?
Narcissisme er den folkelige betegnelse for træk ved de, som ikke magter at tage andres perspektiv og ikke udviser de små og store hensyn, som over tid bidrager til tillid og gode relationer.
Histrionisk personlighedsforstyrrelse er udtryk for en udsultning af et barns behov for opmærksomhed, bekræftelse og udvikling af egne evner til at håndtere følelsesmæssige behov, oplevelser, reaktioner og identitet.
Narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en personlighedsforstyrrelse, der er præget af overdrevne oplevelser af personlig betydning og en overdreven trang til at opnå personlig beundring.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Ana Sandoiu (2017): What goes on inside the brain of a psychopath?