Psykosociale virkninger af kognitiv dysfunktion ved depression

 
Kognitiv dysfunktion kan give begrænsninger for indsatsen på patientens arbejdeplads, f.eks. reduceret produktivitet, øget antal fejl, øget risiko for ulykker eller personskade, øget risiko for personkonflikter og en reduceret evne til at håndtere stress og belastninger. Det er blevet vurderet at ca. 30 % af omkostningerne ved depression for arbejdgivere skyldes reduceret produktivitet under arbejdsindsatsen, mens den resterende andel skyldes fravær.

 

En række undersøgelser har vist at langvarige kognitive svækkelser forklarer hovedparten af disse reduktioner af produktiviteten, tab af arbejdsevne og invaliditet, der ses ved depression. Helt i overensstemmelse med disse data viste en anden undersøgelse at 1051 fuldtidsansatte med depression angav begrænsninger af deres arbejdsindsats, der skyltes reduceret executiv funktion (f.eks. planlægning og organisering) eller opmærksomhed. Disse virkninger var ikke afhjulpet af den antidepressive behandling de havde tilgang til.

Psykosociale virkninger af kognitive dysfunktion ved depression

Man har også undersøgt den gennerelle virkning af kogntive svækkelser på livskvalitet, dagligdags aktiviteter og arbejdsmarkeds-status/ledighed. Undersøgelsen omfattede 26 personer, der aktuelt opfyldte diagnostiske kriterier for depresion, 44 personer, der tidligere havde været deprimerede og 206 sunde kontrolgruppe deltagere. De mest alvorlige begrænsninger af kognitiv funktion sås hos de aktivt deprimerede, men der blev også konstateret begrænsninger af opmærksomhed og hukommelse hos de tidligere deprimerede. Arbejdsløshed var forbundet med ringe kognitiv præstationer og gruppen af tidligere deprimerede arbejdsløse udviste kognitive begrænsninger på niveau med de som aktuelt var deprimerede.

Kilder:

previous arrow
next arrow
Slider

Christoffer Kølgaard – Den Krøllede Hjerne

Visionen med klinikken er overordnet set at gøre en forskel for andre mennesker.

Psykolog Ane Aakerlund

Jeg har en stor ekspertise i arbejdet med særligt sensitive børn, unge, voksne og pårørende

Psykolog Tine R. Holmegaard

Mit fokus er at være hjælpsom for dig og støtte dig til at indgå i de relationer, som er betydningsfulde for dig, bidrage til at udvikle dig og støtte dig i at forvalte dig selv i det, som du står i.

Berg Psykologi

Psykolog Lyngby med fokus på stress og trivselsproblemer - venlig og kompetent

previous arrow
next arrow
Slider