Reinforcering og overlevelseskredsløb

 

Reinforcering og overlevelseskredsløb

Reinforcering og motivering er tæt forbundne funktioner. Ting, der motiverer, er oftest reinforcerende og omvendt. Der har ved forskellige lejligheder været ønsker om at knytte reinforcering af adfærd mere tæt til specifikke neurobiologiske systemer. F.eks. har Glickman og Schiff foreslået at reinforcering er facilitering af aktivitet i neurale systemer, der medierer art-sspecifikke komsumatoriske proceser. De foreslår med andre ord en forbindelse mellem reinforcering og motivations-specifikke overlevelseskredsløb. Det er i dette lys yderst interessant, at ny viden om dopamins rolle som signal for afvigelse fra belønnings-forudsigelser, faktisk begynder at vise betydningen af specifikke motivationelle tilstande for moduleringen af dopamins virkning som signal for størrelsen af  afvigelser fra belønnings forudsigelser.

Reinforcering – forstået som en øget sandsynlighed for en given adfærdsgentagelse – kan vise sig at finde sted gennem et generelt system, i hvilket reinforcerer styrker responsen. Men derudover vil information, som er specifik for det aktuelle overlevelseskredsløb, sandsynligvis bidrage på et grundlæggende niveau og give den relevante stimulus en motiverende rolle, som tillader at den mere generelle form for reinforcering kan finde sted.

 

 

 

Comments on Reinforcering og overlevelseskredsløb