fbpx

Alkohol ADHD [Komorbiditeter]

En del undersøgelser har vist at ADHD udgør en risikofaktor for udviklingen af stofafhængighed. 35 % af alle voksne ADHD patienter udvikler således alkoholdafhængighed. Mange ADHD patienter har desuden et øget forbrug af nikotin, som ofte fører til forbedringer af opmærksomhed, koncentrationsevne og bedre impulskontrol. Man må derfor forvente at en stor andel af alkoholmisbrugere har en udiagnosticeret alkohol ADHD komorbiditeter.

adhd alkohol komorbiditet

Alkohol ADHD komorbiditeter

For at afklare hvor vidt dette er tilfældet undersøgte man 91 alkoholmisbrugere for ADHD symptomer med en række tests. Man undersøgte også disse patienters nikotinafhængighed.

Undersøgelses viste at en stor del af de alkoholmisbrugere, der blev indlagt på en afvæningsklinik på en psykiatrisk hospital opfyldte kriterierne for diagnosen ADHD. Det viste sig at en stor del af disse alkolmisbrugere havde ADHD som børn og at en stor del af disse stadig havde ADHD som voksne: En stor del af patienterne kunne have fået diagnosen ADHD i deres barndom, og en del af disse havde i deres voksne tilværelse stadig ADHD symptomer nok til at få diagnosen:
23.1 % af deltagerne i undersøgelsen viste sig at opfylde kriterierne for barndoms ADHD og
33.3 % af disse opfyldte stadig kriterierne for AHDH som voksne.

Alkohol ADHD er også forbundet rent statistisk: ADHD udgør også en vigtig risikofaktor for udviklingen af alkoholisme. Patienter med alkohol ADHD komorbiditeter var langt mere tilbøjelige til at starte deres alkoholforbrug i en tidlig alder, og ADHD udgør derfor en risikofaktor for tidlig introduktion til alkohol.

Tilsvarende er nikotin afhængighed betydeligt mere udbredt hos alholmisbrugere der også have en ADHD diagnose. 76.2 % af de alkoholmisbrugere der havde en ADHD diagnose viste sig også at have udviklet nikotinafhængighed. Dette skal sammenlignes med de kun 45.7 % af alkoholmisbrugere uden ADHD, der havde udvikler nikotinafhængighed.

Dette leder til den antagelse at der er en sammenhængen mellem ADHD patienters nikotinafhængighed og deres alholmisbrug og at begge former for misbrug udgør en slag “selv-medicinering”.

Det har vist sig at medicinsk behandling af ADHD (med stimulanser) giver en reduktion af rygning hos unge med ADHD. Det har også vist sig at behandling med nikotin-atagonister er effektiv overfor ADHD.

Det har også vist sig at ADHD bevirker en hurtigere overgang fra brug til af alkohol til afhængighed af alkohol.
Tilsvarende viser det sig at ADHD gør behandling af misbrug mere vanskeligt: Det tog mere end dobelt så lang tid at gennemføre en afvænning for en gruppe med ADHD end for en tilsvarende kontrolgruppe uden ADHD: 144 måneder vs. 60 måneder.

Undersøgelser af Alkohol ADHD patienter har vist at ADHD efter afhængighed både kan føre til en længere varighed af alkoholmisbruget og en lavere succes rate for afvæning. Tilsvarende har voksne med ADHD, der søgte behandling vist sig at udvise mere kronisk og mere omfattende alkoholafhængighed og en langsomere afvæning fra cigaret afhængighed og alkoholmisbrug.
Tilsammen viser disse undersøgelser at ADHD påvirker både hvornår, hvor hurtigt alkoholafhængighed udvikles og hvor svært det efterfølgende er at blive uafhængig.

Konklusionen på undersøgelsen var at et stort antal ADHD patienter lider af alkoholafhængighed og at et endnu større antal lider af svær nikotinafhængighed. Disse resulatater tyder på at der efter al sandsynlighed er en forbindelse mellem ADHD og både nikontin- og alkoholafhængighed og at denne form for alkoholmisbrug er en form for selvmedicinering. Resultatet viser også værdien af tidlig diagnosticering og tidlig behandling af ADHD som forebyggende indsats for alkoholmisbrug og alkoholafhængighed. Alkohol ADHD komorbiditeter har svære konsekvenser for helbredet og bør om muligt forebygges.

En ny undersøgelse viser, at det i mange tilfælde ikke er gener og arv, som fører til ADHD, men hjernerystelser og andre former for mindre hjerneskader, der er årsag til diagnosen.
Når man ofte handler impulsivt [korsigtet], bliver der mindre plads til at handle planlagt. Impulsiv adfærd svækker derfor ens evne til at realisere langsigtede målsætninger.
Eksekutive funktioner opdeles normal i tre typer: a) hæmning, b) skift og c) arbejdshukommelse.
Energidrikke fører til hyperaktivitet
Det er hjernens eksekutive funktioner, der prioriterer hvilke opgaver, vi er fokuseret på at løse.
Ritalin for selvkontrol? Kort lunte og raserianfald, , stædighed og påståelighed, humørsvingninger, lavt selvværd, problemer med at organisere og overskue hverdagen er typiske tegn på ringe impulskontrol hos ADHD patienter. Så har behandlingsindsatsen med Ritalin en positiv effekt på impulskontrol? Ny forskning viser hvordan  metylphenidate (normalt markedsført som Ritalin) hindrer ego-depletion efter gennemførelse af en […]
ADHD eller Borderline? ADHD lidelsen og Emotionel ustabilitet deler hjernefysiologisk grundlag. Vil det så sige, at man kan se disse lidelser som variationer af de samme grundlæggende problemer?
ADHD viser sig at være forbundet med øget risiko for alkohol- og stofmisbrug. Er det også sådan at misbrugere ofte har ADHD?
bør personer med søvnproblemer overveje om der er grund til at se på ADHD-symtomer, der ofte har konsekvenser i form af ulykker, misbrug, ringe eksamensresultater, arbejdspladsproblemer, m.m.
previous arrow
next arrow
Slider
https://youtu.be/TJAfLE39ZZ8

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.