fbpx

Selvmordstanker behandles bedst med ketamin

Ny forskning viser at selvmordstanker kan behandles mere effektivt og hurtigere med ketamin.

Behandling for depression sker ofte over en forholdsvis langvarig periode, hvor patienten kommer sig gradvis og overvinder sin depression “over tid”. Dette kan være acceptabelt, så længe det bare går i den rigtigt retning. Det er selvfølgelig en negativ og ubehagelig tilstand at være i. Men mange andre sygdomme tager også lang tid at behandle og er ofte lige så smertefulde. 

Det eneste, der faktisk haster i behandling for depression er håndteringen af alle tendenser til selvmord. Det kan være afgørende vigtigt at behandle selvmordstendenser hurtigt og effektivt, sådan at overlevelse er sikret. Og her viser det sig, at ketamin udgør en mere effektiv og frem for alt hurtigere virkende behandling end traditionelle former for antidepressiv medicinering. 

Patienter, der i et forsøg blev behandlet med ketamin, oplevede en signifikant reduktion af deres selvmordstanker i løbet af bare 24 timer. Der sås en tendens til øget blodtryk ved denne behandling, men ikke mere end, hvad man ser ved andre former for anti-depressiv medicin. 

De opnåede fremkskridt i forhold til selvmordstanker var stabile og sås også ved en kontrol måling efter en periode på 6 uger.

Der blev også målt større forbedringer af depression, humør og træthedstendenser, sammenlignet med behandling med et traditionelt antidepressiv, midazolam  (hypnotikum af benzodiazepingruppen). 

Man kender ikke den præcise virkningsmekanisme, men statistisk analyse af mediering tyder på, at den antidepressive effekt og effekten på selvmordstanker ikke har same virkningsmekanisme. 

Da ketamin også ofte misbruges af stofmisbrugere, vil det kræve omfattende kontrolforanstaltninger, at åbne for muligheden for ketamin på recept. Men der er altså gode grunde til at se nærmere på disse muligheder.

Den kognitive model for depression antager at tidlig indlæring spiller en rolle for tolkning af individets oplevelser.
Lyden var udramatisk men havde en fæl klang af fejltagelse, udgifter og besvær. Det var lyden af forskærm mod kampesten...
Adfærdsmæssig aktivering og positive aktiviteter har en tendens til at generere positive følelser og modvirke tendenser til depression.
Kombination af antidepressiv medicin og gigtmedicin øger effekten af antidepressiv medicin betydeligt.
Stoffet acetyl carnitine, er et stof kroppen selv producerer, men som muligvis ikke er tilgængeligt i tilstrækkelige mængder hos mennesker med øget stress sårbarhed.
Hvorfor får man depression af inflammation? Depression er relateret til det fænomen, vi kender som "sygeadfærd".
Ny forskning viser at selvmordstanker kan behandles mere effektivt og hurtigere med ketamin.
En række undersøgelser viser at kognitive svækkelser ofte fortsætter efter at de affektive symptomer ved depresiv episode er overstået.
Store mængder data fra en lang række undersøgelser, viser at kognitive forstyrrelser, kognitive svækkelser, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær udgør en central faktor i udviklingen af depression.
Depression påvirker din evne til at tænke, huske og koncentrere dig. Hvis du er deprimeret, så fungerer din hukkommelse og din koncentration ikke så godt, som hvis du ikke fejler noget.
Inflammation og cytokiner forstyrrer vores forsyninger af dopamin, og hæmmer dermed vores motivation. Det skaber en tilstand af depression, anhedoni og bevirker et drastisk fald i motiveret adfærd.
Apati og behandling for depresion: Der findes ikke nogen specifik behandlingsindsats, der er rettet mod apati eller anhedoni.
Apatisk adfærd er ofte en del af symptombilledet ved depression eller depressionslignende tilstande: Der er ringe motivation, lav aktivitet og lav subjektiv aktivering.
Gener bidrager til sårbarhed for depression gennem en række almindeligt forekommende genetiske variationer.
Det viser sig at mennesker, der har mere intens selv-analyserende tænkning også har en større tendens til depressive symptomer.
Det rugende sind er defineret som et repitetivt og passivt fokus på negative følelser, deres mulige årsager, betydninger og konsekvenser.
Apati og selvsabotage kan udtrykke sig ved at man prioriterer vedligeholdelsen af ens selvbillede højere end ens faktiske resultater.
Selv om bipolar lidelse i sig selv kan være svært invaliderende, så viser det sig at de fleste patienter med denne diagnose desuden har en række komorbide lidelser.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Michael F. Grunebaum et. al (2018): Ketamine for rapid reduction of suicidal thoughts in major depression: a midazolam-controlled randomized clinical trial