Søvn og aggression

Søvn og aggression

En række undersøgelser tyder på at søvn problemer kan være årsagen til aggressiv adfærd og vold. Nogle undersøgelser peger faktisk på at behandling af søvnproblemer reducerer aggressiv adfærd og problematisk adfærd. Tilsvarende har man fundet, at hvis man kunstigt skaber søvn mangel for en række personer, så øges deres vrede, deres temperement bliver mere ustabilt og der ses flere udtryk for aggressive impulser. Der er altså en tæt sammenhæng mellem søvn og aggression.

Søvnmangel fører normal til reduktioner i den kognitive præstationsevner, som f.eks. langvarig koncentration af opmærksomhed,

Læs mere...

executive funktion og hukommelse. Man er nu også blevet opmærksom på at søvnmangel fører til andre problemer, som f.eks. emotionel ustabilitet, irritabilitet, ustabilt temperement og en øget tendens til aggression. Dette er ikke noget der normalt fører til voldelig adfærd, men hvis man i forvejen har tendens til aggressiv adfærd, så kan søvn være en vigtig faktor at forholde sig til: Hvis søvnmangel er en risikofaktor for fjendtlig adfærd og aggressive adfærdsreaktioner, så kan behandling af søvnproblemer og varetagelse af sund søvn være en måde at forebygge yderligere problemer.

søvn-og-aggression

 

 

En forklaring på, hvordan søvnmangel fører til aggressiv adfærd, kan være at søvnmangel svækker funktionen i præfrontal kortex, sådan at der efterfølgende er mindre kontrol over emotionelle reaktioner, herunder kontrol over aggressive reaktioner. Det er normalt via kortex indflydelse at mere langsigtede målsætninger varetages: Dette sker ved at aggressive reaktioner tilpasses og udtrykkes på en måde, som er tilpasset den kontekst man er en del af. Derfor kan behandling af søvnproblemer føre til en reduktion i aggressive og voldelige episoder.

 

Comments on Søvn og aggression