Støt impulskontrol.dk

Støt impulskontrol.dk

Bliv støttemedlem via Patreon

Giv 5$ per månden via Patreon

Giver adgang til Discord for støttemedlemer.

Annoncer på impulskontrol.dk

Hvis du er terapeut kan du annoncere din praksis og samtidig støtte det arbejde, der gøres via impulskontrol.dk

Brug skemaet her til at beskrive dig selv og din praksis.

Støt ved at dele vores indhold

Det er en stor hjælp når vores brugere deler artikler på facebook og andre sociale medier.

Brug materiale vi bringer

Støt ved at bruge den information du finder her. Dette er i virkeligheden den vigtigste form for støtte. Brug hvad du kan fra vores artikler til at gøre ting anderledes og bedre. Ret op på dit eget liv, eller hjælp andre til at få et bedre liv.

Hvorfor er det vigtigt at støtte impulskontrol.dk?

Vi er ofte udnævnt til verdens lykkeligste nation. Men vores lykke er ikke fordelt særligt ligeligt. Der er mange, som er meget langt fra at have et nogenlunde godt liv. Stress, depression, misbrug og mistrivsel er en del af hverdagen for en stor del af befolkningen. Samtidigt er der mange tegn på, at vi kunne gøre det bedre. Bedre forhold, bedre trivsel, bedre behandling, bedre forebyggelse og bedre omsorg.

Den offentlige debat er meget fokuseret på stress, psykisk sygdom, behandling og psykiatri. Men debatten er som regel fokuseret på administration af midler, adgang til offentligt støttet behandling og budgetter for indsatsen.

Impulskontrol.dk er i stedet fokuseret på kvaliteten af indsatsen. Og på muligheder for at gøre det bedre. Vi bringer artikler om årsager til problemer og psykisk sygdom. Artikler der peger på nye muligheder for psykoedukation, færdighedstræning, behandling og forebyggelse. Atikler der forsøger gøre den seneste forskning og viden tilgængelig for patienter, pårørende og behandlere.

Det er en indsats, som der er brug for. Undersøgelser har vist at “Når voksne udskrives efter en psykiatrisk indlæggelse, vurderer hver tredje, at behandlingen ikke har hjulpet dem”. Det er ikke godt nok. Siden 2007 er antallet af tvangsindlæggelser, som politiet skal tage sig af, steget med 74 procent. Det er ikke godt nok. Der er vigtigt at skaffe midler til indsatsen. Men det er også vigtigt at indsatsen bringer mærkbare resultater, fremskridt og øget livskvalitet for patienter, der har været i behandling.